Stödassistent till Korsörvägen

Om jobbet

Lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda stödinsatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta). Ansvara för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp genomförandeplaner. Social dokumentation. Stödinsatser skall utgå från brukarens individuella behov, främja självständighet, delaktighet och utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande.

Kvalifikationer
Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri eller annan utbildning som prövas likvärdig. Erfarenhet av individinriktat arbete med personer inom LSS pk3. Vi vill att du är engagerad, lyhörd, har ett professionellt bemötande och en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas på den personliga lämpligheten.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Malmö stad använder rekryteringssystemet Offentliga Jobb/Visma recruit. Vi ber därför dig att söka tjänsten genom länken i denna annons. Ansökningarna behandlas digitalt utifrån de uppgifter du registrerar. Var därför noga med att föra in alla meriter du vill åberopa. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Inger Hansson, 0705-91 45 79

Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

13 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer. Sociala resursförvaltningen har runt om i Malmö 25 LSS boenden för personer med psykiskt funktionshinder med behov av stöd och service enligt LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). Vi söker engagerade medarbetare som är intresserade av att arbeta på Korsörvägen. Vi erbjuder ett varierande arbete.