Projektsekreterare

Om jobbet

Vi söker dig som vill medverka till att göra Malmö till en mer hållbar stad! Enheten för Klimat och naturresurser inspirerar och stöttar arbetet med klimat- och naturresursrelaterade frågor för ett hållbart Malmö. Inom detta uppdrag gör enheten ansökningar om stöd till projekt, leder samt samordnar dessa projekt. Vi arbetar med en rad olika uppdrag inom biodiversitet och ekosystemtjänster, produktion av förnybar energi, hållbara transporter, effektivare användning av energi, industriell symbios, klimatanpassning mfl. Arbetsformen är huvudsakligen i projektform. Projektsekreteraren kommer att aktivt delta i olika processer och samarbeten tillsammans med enhetens projektledare där fokus kommer ligga på industriell symbios. I detta arbete samarbetar vi med flera olika förvaltningar inom kommunen men även med näringslivsaktörer, forskare och civilsamhället. Betydande arbetsuppgifter är att stötta projektledarna i framdriften av de olika projekten genom utförande av studier/ utredningar, arrangera möten och konferenser, kommunicera, skriva minnesanteckningar och rapporter till bidragsgivare. Viktigt är också att bygga nätverk samt vara behjälplig i analysarbetet och framskrivningen av nya projektansökningar.

Kvalifikationer
Högskolexamen inom miljövetenskap, stadsutveckling, teknisk fysik eller annan lämplig inriktning. Som person har du god samarbetsförmåga, är kommunikativ, utåtriktad och relationsskapande eftersom du kommer har mycket kontakt med olika samarbetspartners och aktörer. Du är drivande och kan ta egna initiativ. Du behöver också vara lyhörd och i rollen som projektsekreterare är det viktigt att vara strukturerad, självgående och flexibel. Du ska ha lätt att navigera mellan olika projekt och arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta i projekt finansierade av EU, nationell myndighet eller annan bidragsgivare samt erfarenhet av projektadministration och koordinering av större samverkansprojekt. Det är meriterande om du har vana att samverka med olika aktörer, framför allt från näringslivet och att du har kunskap om eller tidigare arbetat med industriell symbios, resurseffektivitet, energisystem och/eller andra relaterade områden.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att få en jämnare könsfördelning på vår arbetsplats ser vi gärna att fler män söker våra tjänster. I Malmö stad erbjuder vi anställning på heltid i enlighet med stadens riktlinjer. I Malmö stad har vi valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.
Jobbfakta
Kontakt

Mejla eller ring Jonas Kamleh, 0709-118310

Publicerad

10 dagar sedan

Sista ansökningsdag

13 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Frisk luft och rent vatten, bra mat, hälsosamma bostäder och en hållbar stad. Miljöförvaltningen har ett stort verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön i Malmö. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten, till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön. Vi tillvaratar också miljöintressena i samhällsplaneringen och driver arbetet för hållbar utveckling i kommunen. Vi svarar dessutom för konsumentvägledning, energirådgivning och budget- och hyresrådgivning. Miljöförvaltningen har 160 medarbetare. Avdelningen för stadsutveckling och strategi samordnar arbetet med Malmös miljöprogram och dess handlingsplan samt miljöövervakning av luft, vatten och natur. Genom granskning av planer och bygglov förebyggs hälso- och miljöproblem för samhälle och individer. Avdelningen ansvarar också för samordning av Malmö stads arbete med Agenda21, Fairtrade City, lärande för hållbar utveckling, hållbar mat , klimat och naturresurser samt stadens medverkan i lokala, regionala, nationella och internationella organisationer och nätverk. Vidare har avdelningen ett ansvar för initiering och genomförande av utvecklingsprojekt och program som bidrar till god miljö och hållbar utveckling i Malmö vilket görs i samarbete med en mängd aktörer både i Malmö och omvärlden.