Förskollärare/lärare i förskoleklass till Sofielundsskolan

Om jobbet

Vi utökar vi vårt arbetslag i förskoleklass med en förskollärare alternativt grundskollärare, du arbetar i förskoleklass tillsammans med förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare samt socialpedagog. På eftermiddagen arbetar du på fritidshemmet. Du utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov och främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Vidare stimulerar du elevernas utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning. Vidare utvecklar du en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov. Du har fokus på ett språkutvecklande arbetssätt.

Kvalifikationer
Du som söker är utbildad förskollärare, grundskollärare F-3 eller lärare mot fritidshemmet. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta med barn med språklig sårbarhet och språkstörning. Vidare är det önskvärt att du har utbildning i TAKK. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du har också en god förmåga att leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö. Vidare har du en god förmåga att bedöma barnens utvecklingsnivå. Du behärskar digitala verktyg och det är meriterande med erfarenhet av ASL. Vi förutsätter att du har ett professionellt förhållningssätt och en positiv elevsyn. Välkommen till oss!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Vi kommer att kalla till intervju löpande så vänta inte med din ansökan!
Jobbfakta
Kontakt

Ring Marie Wesén, 0709-152356

Publicerad

8 dagar sedan

Sista ansökningsdag

11 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Sofielundsskolan är en skola i förändring som speglar Malmös mångfald. Du har, tillsammans med oss, möjlighet att vara en del av denna positiva utveckling! Sofielundsskolan är en F-9 skola och ligger i utbildningsområde Innerstaden. Området runt skolan har under de senaste åren genomgått en stor förändring med bl.a. ett nybyggt bostadsområde och en nybyggd förskola. Skolan har renoverats och har vackra, moderna lokaler med den senaste tekniken. Sofielundsskolan växer underifrån och har idag ca.530 elever varav mer än hälften i årskurs F-3. Sofielundsskolan har tre förskoleklasser, i varje förskoleklass arbetar två förskollärare alternativt grundskollärare tillsammans med enfritidspedagog och barnskötare eller socialpedagog. I årskurs F-3 arbetar vi med iPads och ASL Att skriva sig till läsning. Malmö kulturskola, "El Sistema", har verksamhet på skolan tre dagar i veckan. Eleverna i årskurs F och 1 har under skoltid musik och rörelse med kulturskolans musiklärare. Eleverna i årskurs 2-4 erbjuds frivillig instrumentundervisning på eftermiddagen. Vi har också mycket samarbete med det omgivande samhället genom t.ex. olika odlingsnätverk. På Sofielundsskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter då vi har en språklig mångfald hos eleverna. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet.