Sektionschef Ungdomssektionen

Om jobbet

Som sektionschef för Ungdomssektionen leder du medarbetarna i det dagliga arbetet samt ansvarar för sektionens kvalitetsarbete. Du har ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ungdomssektions uppdrag är att utreda barns behov och erbjuda dem stöd. Sektionen har förstärkts med flera socialsekreterare samt ytterligare en 1:e socialsekreterare under den senaste tiden. Förutom att ansvara för att leda, driva och utveckla den egna sektionen förväntas du att ta en aktiv roll i enhetens utveckling. Som sektionschef är du direkt underställd enhetschef för Enhet barn och Familj - Myndighet. Du kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp och i nära samarbete och samverkan med tre andra sektionschefer och enhetschef arbeta för gemensamma operativa och strategiska frågor.

Kvalifikationer
Socionomexamen. Du har arbetat inom socialtjänsten och har flerårig erfarenhet av barn och familjefrågor och myndighetsutövning. Du är socionom och det är önskvärt att du har erfarenhet av ledarskap. Du har god förmåga att coacha och stödja medarbetare i arbetet och genom feedback och dialog främja medarbetarens utveckling. Du är bra på att motivera, leda och utveckla dina medarbetare till delaktighet i verksamheten. Du är kommunikativ, tydlig och kan både ge och ta feedback. Detta innebär att du arbetar aktivt för att skapa goda samarbetsrelationer, både internt och externt. Du har förmåga att se till helheten och arbetar bra både självständigt och i team. Du är strukturerad i ditt arbete och är lugn och stabil i stressiga situationer. Du tar ansvar för den dagliga driften och har förmåga att hantera prioriteringar för sektionens arbete. Du har erfarenhet av att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete och har kunskap om och har arbetat med Lean. Du är en tydlig ledare med förmåga att fatta beslut och leda medarbetarna mot gemensamma mål. Vi söker dig som har en positiv människosyn, är ödmjuk inför människors olika levnadsvillkor och vill främja barn och föräldrars delaktighet. Stor vikt läggs vid personliga lämplighet.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Toba Kamal Helgesen, 040-345205

Publicerad

16 dagar sedan

Sista ansökningsdag

19 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Stadsområde Öster omfattar Rosengård och Husie och är en del av Malmö där stad och landsbygd möts. I stadsområde Öster bor ca 45 000 malmöbor, här möts människor från hela världen. Förvaltningens cirka 1200 anställda möter medborgarna i livets alla skeden. Med engagemang och kompetens kan vi ge god service och bidra till att stadsområde Öster upplevs som ett attraktivt område att leva, bo och arbeta i. Malmö behöver dig - var med och bygg framtiden för oss alla! Individ- och familjeomsorgen i stadsområdesförvaltning Öster består av fyra enheter som ansvarar för stadsområdets Individ- och familjeomsorg. Enhet Barn och Familj - Myndighet arbetar med frågor som rör barn och deras möjlighet till trygga uppväxtvillkor. Enheten består av fyra sektioner, Familjehemssektion, Ungdomssektion och Barnsektion samt en Mottagssektion. Vi söker dig som vill vara del av vår verksamhet och leda Ungdomssektion.