Specialpedagog/speciallärare till Sofielundsskolan

Om jobbet

På Sofielundsskolan arbetar idag fyra speciallärare/specialpedagoger och nu utökar vi med ytterligare tre tjänster för att det på skolan skall arbeta en speciallärare och en specialpedagog på varje stadium. Vi söker speciallärare/specialpedagoger som är drivande, har tydliga förväntningar på eleverna och förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Du kommer att tillsammans med arbetslag, elevhälsoteamet och skolledning utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan. Handledning av pedagoger kring anpassningar av undervisningen ingår i tjänsten, liksom utveckling av lärmiljöer, att genomföra pedagogiska utredningar samt skriva och följa upp insatserna i åtgärdsprogram. Observationer av undervisning och handledning är en del av uppdraget. Att skriva ansökningar till olika externa verksamheter ingår i ditt arbete. Du kommer genom operativt arbete med eleverna stärka deras språk-, skriv-, läs- och kommunikationsutveckling för att underlätta kunskapsutvecklingen. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga samt en positiv elevsyn. Som speciallärare/specialpedagog ingår du i elevhälsoteamet och har ett nära samarbete med övriga speciallärare/specialpedagoger på skolan. Skolans elevhälsoteam är viktigt i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Här spelar alla en viktig roll där vi utifrån våra olika kompetenser. Vi har under 2016 fördjupat vårt kvalitetsarbete utifrån ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd och fortsätter nu med detta arbete på både organisatorisk-, grupp- och individnivå.

Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare med speciallärare/specialpedagogutbildning, gärna inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Det är meriterande om du även har behörighet i svenska som andraspråk. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som grundskollärare, gärna flerårig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som specialpedagog/speciallärare. Du har kunskap om, och jobbar med, fokus på skolans uppdrag att hjälpa alla elever att utvecklas så långt som möjligt. Vidare bör du ha IKT kompetens och ett intresse för att använda olika kompensatoriska hjälpmedel för att tillgängliggöra undervisningen. Uppdraget kräver en förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Du är idérik och stimuleras av utmaningar, är flexibel och har lätt för att samarbeta. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer. Vi förutsätter att du har ett inkluderande synsätt och förmågan att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i lärarjobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger. Vidare är du mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och har en helhetssyn. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har god kunskap i svenska i både tal och skrift.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
3
Yrkesområde
Utbildning
Offentlig Förvaltning
Underkategori
Lärare
Specialpedagog
Kontakt

Ring Marie Wesén, 0709-152356

Publicerad

8 dagar sedan

Sista ansökningsdag

11 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Sofielundsskolan är en F-9 skola och ligger i utbildningsområde Innerstaden. På Sofielundsskolan arbetar idag fyra speciallärare/specialpedagoger och nu utökar vi med ytterligare tre tjänster för att det på skolan skall arbeta en speciallärare och en specialpedagog på varje stadium. På Sofielundsskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter då vi har en språklig mångfald hos eleverna. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Skolan arbetar med flerlärarskap i klassrummet. Det innebär att eleverna har tillgång till flera lärare i undervisningen och att lärarna stöttar varandra i planeringen och genomförandet av lektionerna. Man bär inte ensam ansvaret för dokumentation och kontakt med hemmet, utan delar ansvaret med en eller flera kollegor. På skolan arbetar även två kuratorer, skolsköterska, SYV, skolbibliotekarie, en logoped och en IKT-pedagog. På skolan finns det nio förstelärare som arbetar aktivt med skolans utvecklingsarbete. Vi har samarbete med det omgivande samhället genom ex olika odlingsnätverk och Malmö Kulturskolas "El Sistema", för att eleverna ska få möjlighet att lära med alla sinnen. På vår skola kan du få möjlighet att arbeta med elever i olika verksamheter, då vi även har autismverksamhet. Vi kan erbjuda dig en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Det är du, som här tillsammans med oss, kan göra skillnad varje dag!