Fritidspedagog sökes till Kroksbäcksskolan

Om jobbet

Vi söker en engagerad och positiv fritidspedagog till vårt fritidshem Du ska ha ansvar för att skapa en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du kommer att komplettera grundskollärarens teoretiska arbete med det praktiska under skoltid. Du ska ansvarara för att eleverna får en god kunskapsutveckling före och efter skoldagen och under lov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidspedagog/lärarexamen med behörighet i fritidshem och eller barn- och ungdomsvetenskap. Du bör ha några års erfarenhet av arbete som fritidspedagog och/eller av arbete med barn. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du ska ha förmåga att kunna leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du kan utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning. Givetvis har du en god didaktik och pedagogik Du har god svenska i tal och skrift Behörighet i något annat ämne är meriterande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Mejla eller ring Leila Kahlil, 072-967 86 43

Publicerad

13 dagar sedan

Sista ansökningsdag

9 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Kroksbäcksskolan är en F-9 skola i ett mångkulturellt område och har ca 450 elever . Skolan har en förberedelseklass för årskurs 4-6 och ett fritidshem. Vi arbetar språkutvecklande utifrån genrepedagogiken i skolans alla verksamheter. Ett av våra fokusområden under innevarande läsår är att koppla samman genrepedagogiken och matematikämnet. Ämnesövergripande arbetssätt är ett annat prioriterat område. Vi samarbetar också med kulturskolan El Sistema Malmö. Det innebär att eleverna i årskurs F-5 sjunger, spelar och dansar minst 1 gång/vecka. Vårt fritidshem består av tre avdelningar F-klass, åk 1-2 och åk 3-6. Vi har egna lokaler. Vi är ett litet och positivt arbetslag. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla fritidshemspedagogiken.