2 Förstelärare till Nydalaskolan

Om jobbet

Förstelärarnas uppdrag på Nydalaskolan: Att vara goda exempel på bra undervisning - formativ, språkutvecklande och relationsskapande. Driva och stå bakom utvecklingsarbete i sitt/sina ämnen. Vara delaktiga i utvecklingsarbete på skolan genom att aktivt delta i utvecklingsgruppen, genom att skugga och bli skuggade, genom att arbeta med återkoppling och kollegialt lärande. Vara mentorer åt nyanställda. Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: * Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen * Ökad likvärdighet mellan skolor * Flerspråkig undervisning * Språkutvecklande ämnesundervisning * Formativ bedömning

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du: * vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) * genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet * ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen * även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du är lyhörd för elever, vårdnadshavare och kollegor och är en auktoritet utan att vara auktoritär. Du är skicklig på att kommunicera. Du kan skapa ett gott förändringsklimat och vågar utmana. Du har förmåga att driva utvecklingsarbete och processer med framgång. Du har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. Du undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och utvecklar undervisningen med stöd i forskning samt ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: * har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys * utvecklar undervisningen med stöd i forskning * ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation * tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande * har formativ och summativ bedömningskompetens * har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel * skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. * har erfarenhet i handledning av andra lärare * har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt * undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt Initialt kommer uppdraget att se ut som ovan beskrivet men det kan komma att förändras över tid om och när verksamhetens behov förändras.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Yrkesområde
Utbildning
Offentlig Förvaltning
Underkategori
Lärare
Kontakt

Ring Cecilia Strid, 0708-456334

Publicerad

13 dagar sedan

Sista ansökningsdag

18 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. På Nydalaskolan står eleven i centrum. Vi vill ha aktiva elever som är delägare i sitt lärande. Vår undervisning vill möta och utveckla varje elev. Varje årskurs är ett arbetslag där alla gemensamt arbetar för elevernas trivsel, möjlighet till studiero och språkutveckling. I våra klasser arbetar vi mycket med iPad i undervisningen.