Leg fysioterapeut/sjukgymnast till Habiliteringen

Om jobbet

Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Vare sig du är ny i din yrkesroll eller har mångårig erfarenhet ges du möjlighet att utvecklas tillsammans med sjukgymnastkollegorna. Brevidgång och grundlig introduktion ingår givetvis. Du kommer att arbeta självständigt med bedömningar och behandlingar men också i team med sjukgymnaster och övriga professioner. Som sjukgymnast arbetar du med motorisk bedömning av funktion och förmåga med syfte att bibehålla och utveckla individens motoriska förmågor. Utifrån behov och bedömning ges individuell behandling/träning i den miljö där den ger bäst effekt och vid behov utformas träningsprogram som personen kan utföra själv eller tillsammans med personal. Du kommer även att medverka vid analys, anpassning och utprovning av ortopediska och tekniska hjälpmedel samt uppföljning och utvärdering av dessa. I teamet finns ytterligare fyra sjukgymnaster och du erbjuds varierande arbetsuppgifter med stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med övriga kollegor.

Kvalifikationer
- Leg fysioterapeut/sjukgymnast - Erfarenhet och kunskap av arbete med personer med autismspektrumtillstånd och/eller utvecklingsstörning samt förvärvade hjärnskador är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Antonia Bommarco, 0732-30 57 33

Publicerad

14 dagar sedan

Sista ansökningsdag

8 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Habiliteringen i Malmö stad är en verksamhet som ger stöd till personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Vi riktar oss till personer med autism och/eller utvecklingsstörning som är födda 1974 eller tidigare. Personerna ska också ha beslut om daglig verksamhet eller boende enligt LSS. De som är inskrivna på habiliteringen kan också ha tilläggsdiagnoser i form av exempelvis rörelsehinder eller ADHD. Även rehabilitering (sjukgymnastik) för personer med förvärvade hjärnskador (PK2) inom ramen för daglig verksamhet är ett uppdrag för habiliteringen. Verksamheten startade hösten 2009 och regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst. Inom habiliteringen har personalen särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar vardagsliv, hälsa och utveckling. Arbetet sker i ett tvärprofessionellt team. Insatsen söks av individen själv, av god man eller någon personal som kommer i kontakt med individen. Kommunens habilitering ger även verksamhetsstöd till personal inom andra kommunala funktioner som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättningar. Hund i tjänst förekommer på arbetsplatsen.