Enhetschef till avdelning Vuxna, enhet PK 3 boenden.

Om jobbet

Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen. Du ingår i avdelning Vuxnas ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef, fyra enhetschefer och två utvecklingssekreterare. Du har en central och viktig roll att tillsammans med övriga chefer arbeta med förändrings och utvecklingsarbete. Som enhetschef ska du leda, organisera, utveckla och följa upp verksamheterna mot uppsatta mål. Med ett kommunikativt ledarskap och ett coachande förhållningssätt skapar du förutsättningar för att verksamheten bedrivs och utvecklas med hög kvalité enligt LSS lagens intentioner. Du har personal-, budget - och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete. Du verkar i relevanta nätverk med samarbetspartners.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. Det är meriterande om du har chefs- eller ledarskapsutbildning. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och gärna erfarenhet av att leda chefer. Du har bred erfarenhet från arbete i det socialpsykiatriska fältet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i LSS verksamheten. Du har god samarbetsförmåga. Att vara flexibel och bra på att hantera oförutsedda händelser och genomföra förändringar är betydelsefullt. Det är också viktigt att du har helhetssyn d.v.s. förmåga att se ditt uppdrag i ett perspektiv som omfattar hela organisationen. Integritet, tydlighet och målinriktat ledarskap är viktigt för ditt uppdrag. Du har strategisk förmåga och är strukturerad och kvalitetsmedveten. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från offentlig verksamhet.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Sema Soer, 070-4345817

Publicerad

19 dagar sedan

Sista ansökningsdag

12 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer.