Skoladministratör sökes till Dammfriskolan

Om jobbet

Som skoladministratör ingår det i ditt uppdrag att, i samarbete med andra medarbetare i grundskoleförvaltningen, stödja skolverksamheten så att vi skapar de bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget. Fokus i uppdraget är att uppnå effekter och värden för eleven och att bidra till en god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever. Som skoladministratör utgör du ett nära chefstöd till skolledarna inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations-, och myndighetsadministration. I ditt uppdrag som skoladministratör har du en central och viktig roll i skolans expedition. Du är ansiktet utåt och tar dagligen emot besök, hjälper och vägleder elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner etc. som kommer eller ringer till skolans expedition i olika ärenden. Du har huvudansvar för den interna servicen på skolan och är behjälplig i allmänt förekommande kontorsgöromål. Du stödjer genom att sköta beställningar och bokningar av olika slag samt formulerar och distribuerar inbjudningar och infoblad mm. I uppdraget ingår också att hantera elevadministration, vilket bl a innebär att registrera in- och utskrivningar, platina, placeringar, betyg och andra elevresultat mm. Du har ansvar för posthantering, diarieföring, registrering, arkivering och kan vara behjälplig i lokal ärendehantering kopplat till myndighetsutövning. Detta kan innehålla arbetsuppgifter som framtagning av olika typer av underlag för statistik, förberedelser av utskick av olika slag mm. Inom ekonomiområdet ingår bl att hantera fakturor, göra konteringar, inköp och beställningar via ekonomisystemet Raindance. Som skoladministratör ingår även uppdrag som rektorsområdets chefsstöd när det gäller personaladministration kopplat till HR-systemet Personec P. Arbetsuppgifter kopplade till korttidsbemanningen innehållande bl. a. bokning av vikarier och administration kring detsamma i befintligt IT-system kommer också ingå i uppdraget.

Kvalifikationer
Det är ett krav att du som söker har minst tre års gymnasieutbildning eller motsvarande samt minst ett års erfarenhet av administrativt arbete. Har du ytterligare administrativ utbildning, gärna kopplat till ekonomi eller IT så är det meriterande. Du har mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift. Du är drivande, serviceinriktad och flexibel utifrån vad situationen kräver. Det är av vikt att du är strukturerad och systematisk i ditt tillvägagångssätt. Det innebär att du är observant och lyhörd för vad som behöver göras och kan prioritera på ett effektivt sätt. Du har hög social kompetens, god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Att arbeta med datorn som arbetsredskap är en självklarhet för dig. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och kunskaper inom IT-system Personec P (personal), Raindance (ekonomi), Extens ( betyg och elevregistrering), Platina (diarieföring), Vikariebanken (vikariesystem) och Novaschem (schemaläggning). Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av arbete i en flerspråkig miljö och gärna själv har kunskaper i flera språk. Goda referenser är en förutsättning för tjänsten.

Löpande urval tillämpas. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Jörgen Håkansson, 0709 341800

Publicerad

15 dagar sedan

Sista ansökningsdag

9 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Dammfriskolan är en F-9 skola belägen nära strand och hav i de centrala delarna av Malmö. På skolan finns det en liten grundsärskola, särskild undervisningsgrupp för barn med autism och centrala förberedelseklasser för nyanlända elever på högstadiet. Vi som jobbar på Dammfriskolan känner stor stolthet över våra insatser och vår arbetsplats. Kollegiet kännetecknas av en drivkraft och en positiv inställning till skolutveckling utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med bedömning för lärande, språkutveckling, studiero och matematik. Vi månar alla om en god arbetsmiljö, arbetsglädje och hög måluppfyllelse. Som arbetsgivare ställer vi höga krav på våra medarbetares engagemang och egna ansvar för att uppnå en så hög kvalitet som möjligt på servicen i verksamheten.