Leg psykologer till Skolfam

Om jobbet

Att arbeta som psykolog i Skolfam innebär att bilda team kring varje barn tillsammans med specialpedagog, barnets socialsekreterare och ansvarig familjehemssekreterare. Arbetsuppgifterna innefattar till största delen arbete med de vuxna kring barnen. Uppdraget går ut på att, tillsammans med familjehemsföräldrar och skolpersonal, göra familjehemsplacerade barns skolgång så framgångsrik som möjligt. Du kommer tillsammans med din kollega i Skolfam kartlägga de familjehemsplacerade barnens resurser, pedagogiska kunskaper och psykiska hälsa. Teamets sammanvägda bedömning används sedan som underlag för att hitta barnets styrkor och eventuella behov av stöd. Barnets utveckling följs upp vid kontinuerliga möten där teamet, skolan och familjehem deltar. Uppföljningen fortsätter under barnets hela grundskoletid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. psykolog med kunskap om pedagogisk psykologi och utvecklingspsykologi. Du är väl förtrogen med testning av barn och kan använda resultaten som utgångspunkt för positivt förändringsarbete. Du ska ha en god förmåga att tolka, sammanfatta och kommunicera resultatet av en utredning, såväl skriftligt som muntligt. Erfarenhet av och kunskap om handledning är en tillgång, liksom kunskap om barns lärande. Skolfam betonar individens möjligheter till utveckling, både samspelsmässigt och inlärningsmässigt och ditt förhållningssätt bör vara inriktat på att söka och kommunicera styrkor och resurser hos barnet. Om du har erfarenhet av arbete i skola eller samarbete med socialtjänst är det meriterande. För att trivas med tjänsten bör du stimuleras av att arbeta med förebyggande insatser och långsiktiga mål. Samtidigt ska du kunna följa den manual och det systematiska arbetssätt som kännetecknar Skolfam. Du kan organisera och prioritera aktiviteter effektivt samt hålla uppsatta deadlines. I arbetet kommer du att samarbeta med olika aktörer och det är därför viktigt att du har förmågan att lyssna på dina medmänniskor och att du även kan tänka kreativt för att hitta lösningar på problem som kan uppstå. Då dina kontaktytor är många är det viktigt att du kan kommunicera väl i både tal skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana och goda kunskaper i MS Office. Körkort för personbil är ett krav och du ska vara beredd att resa/köra inom och utanför kommunen eftersom det ingår en del resor i tjänsten. Som medarbetare hos oss erbjuds du extern handledning, friskvårdsbidrag, 4 läsdagar/år och vi har flextid. Vi tillämpar löpande urval av sökande och ser fram mot att läsa din ansökan.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister. Sökande som inte lämnat eller uppvisat giltigt registerutdrag kommer inte anställas. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Malmö stad och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
2
Yrkesområde
Hälsa & Sjukvård
Offentlig Förvaltning
Underkategori
Psykolog
Kontakt

Ring Agneta Ingvarsson, 0708-64 28 14

Publicerad

19 dagar sedan

Sista ansökningsdag

7 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I stadsområde Söder bor ca 57 000 av Malmö stads medborgare. I Stadsområdesförvaltning Söder arbetar ca 1000 medarbetare med vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och lokal kultur och fritid. Vi tar tillvara på alla möjligheter att stärka stadsområdenas verksamheter både för medborgare och för brukare. Vi möter medborgare i livets alla skeden och gör tillsammans skillnad för Malmöborna varje dag. Malmö behöver dig - var med och bygg framtiden för oss alla! Stadsområdesförvaltning Söders avdelning för Individ- och familjeomsorg består av chefer och medarbetare med olika erfarenheter, i olika åldrar, av olika kön, etnicitet, religion, civilstånd och fysiska förutsättningar men vi har alla ett gemensamt mål: att hitta långsiktiga lösningar för enskilda barn, ungdomar, vuxna eller deras familjer i Söder som är i behov av kontakt med oss. Vi arbetar med verksamhetsutveckling genom LEAN inom hela avdelningen och tillsammans gör vi skillnad för Söders medborgare varje dag. Vi har sedan 2014 ett eget Skolfam Söder-team och har även det kommunövergripande uppdraget för Skolfam i Malmö stad. Skolfam är en skolsatsning inom familjehemsvården och är en förebyggande arbetsmodell vars syfte är att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn. För mer information om arbetsmodellen, se www.skolfam.se. Då vårt uppdrag växer och utvecklas kommer vi att starta upp ytterligare ett Skolfam-team. Varje team består av en psykolog och en specialpedagog som har ett tätt samarbete med socialsekreterarna inom familjehemsvården. Såväl lokaler som arbetsledning delas för närvarande med Malmös andra Skolfam-team. Är du leg psykolog och vill arbeta i en arbetsgrupp med hög kompetens, ett trevligt arbetsklimat och med stort engagemang? Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande uppdrag där dina kompetenser och erfarenheter är betydelsefulla.