Pedagog sökes till Berga förskola, avd Upptäckarna med uteprofil

Om jobbet

Som pedagog på vår förskola ska du tillsammans med de andra i ditt arbetslag planera, genomföra, utveckla och dokumentera det pedagogiska arbetet. På ett professionellt sätt ska du tillsammans med dina kollegor lägga grunden för barnens lustfyllda utveckling i en lärandemiljö. I din roll som pedagog ska du verka för att din egen ämneskompetens tas tillvara och utvecklar verksamheten så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola.

Kvalifikationer
Vi söker dig med en för oss relevant högskoleutbildning om minst 120 hp. En del av dessa högskolepoäng bör ha pedagogisk inriktning. Vi ser gärna att du har erfarenhet/eller är nyfiken på utepedagogik, idrott och hälsa eller naturvetenskap. Som person söker vi dig som: * Är ansvarstagande och ha ett flexibelt arbetssätt. * Är idérik, vågar prova på och ser alla naturens möjligheter utifrån Lpfö. * Har fokus på barnperspektivet och barnets perspektiv. * Planerar, analysera/reflektera och använder pedagogisk dokumentation som en metod. * Ser dig själv som en bra samarbetspartner både i arbetslaget och på förskolan. * Verkar för ett gott och nära samarbete med föräldrarna. * Medvetet arbetar för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi erbjuder * Friskvårdsbidrag * Kompetensutveckling

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/ Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i Din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter Du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Ulla-Britt Gullberg, 0706-947255

Publicerad

17 dagar sedan

Sista ansökningsdag

5 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. Hos oss får du möjligheten att vara en del av något unikt i Sverige. Vi är landets största förskoleförvaltning, med många blickar på oss. Det ger oss stora möjligheter och skyldigheter att påverka vardagen för våra barn. Det sägs att den svenska förskolan är ett föredöme med hög kvalitet och god tillgänglighet. Förskolan i Malmö ska vara ett föredöme för den svenska förskolan. Kort sagt - barnens bästa förskola! Berga förskola är belägen på Limhamn med närhet till lekplatser, stora grönytor, strandängar och hav samt tillgång till bibliotek. Det finns goda bussförbindelser. Tjänsten som pedagog är placerad på avdelning Upptäckarna som har en uteprofilerad verksamhet. Arbetslaget består av ytterligare en pedagog och en barnskötare. Barngruppen består av 14 barn i åldern 2 - 6 år. Avdelning Upptäckarna har i huvudsak sin utevistelse förlagd i närområdet, med inslag av längre utflykter. De använder sig av lådcyklar för att förflytta sig. Ibland även tillagning av mat utomhus. Berga förskola består av 5 avdelningar. På avd. Stora/Lilla Galaxen och avd. Stora/Lilla Stjärnan arbetar personalen i storarbetslag. Barnen är i åldern 1 - 3 år och 3 - 6 år. Berga förskola tillhör förskoleområde Väster 8 som även består av förskolorna Grönalund, Järavallen, R F Berg och Älggården samt familjedaghem.