Arbetsförman markanläggning

Om jobbet

Tillsammans med sektionschefen kommer du att utföra lång- och kortsiktig planering utifrån driftsplan och underhållsjobb samt delta i framtagande av arbetsgruppens mål. Utifrån driftsavtalen, samordnar, fördelar och följer du upp det dagliga operativa arbetet, resurserna, rutinerna och insatserna. Tjänsten innebär en hel del administrativa arbetsuppgifter. Arbetsförmannen bidrar med förslag om förbättringar och utveckling av den operativa verksamheten, arbetsmetoder och stödjer sektionschefen kring frågor som rör bemanning, närvaro, arbetsmiljö och trivsel. Arbetsförmannen har en viktig roll i att bidra till en öppen dialog och återkoppling, att leva upp till vår värdegrund och vara tydlig i sin kommunikation. Arbetsförmannen hjälper sektionschefen att uppfylla goda relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Du stöttar, stärker och vägleder de som ingår i arbetsgruppen i att utföra sitt uppdrag. Arbetsförmannen utgör ett direkt stöd till gruppen i att lösa de dagliga arbetsuppgifterna, uppkomna händelser och att bidra med sin sakkunskap och erfarenhet. I rollen ingår att ansvara för inventering och beställning av linjemålning. Du åker självständigt ut och besiktigar utfört arbete på vägar och gator. Du kommer även att arbeta med besiktning av bredbandsgrävning samt inventering av gatuskyltar och vägnamnskyltar. Du arbetar också aktivt med att fylla på i underhållsportalen. Genom din stora närvaro ute på olika arbetsplatser får du en god bild av underhållsbehov inom markanläggning i Malmö stad. Dessa uppgifter levererar du in i underhållsportalen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, B-körkort samt tidigare erfarenhet av vägmarkering, trafikskyltar, arbete på väg eller liknande. Tjänsten innebär en hel del administrativa arbetsuppgifter därför är goda datorkunskaper samt grundläggande kunskaper i svenska, tal och skrift, avgörande för tjänsten. Har du utbildning inom trafik eller anläggning är det meriterande. För att lyckas i rollen är du en person som levererar resultat och uppfyller kundens förväntningar. Detta uppnår du genom kontroll samt genom att upprätthålla kvalitet och produktivitet på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Det är även avgörande att du har förmågan att skapa goda relationer och nätverk samt att du kommer bra överens med personer på alla nivåer.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Mejla eller ring Tobias Härstedt, 040-34 15 27

Publicerad

22 dagar sedan

Sista ansökningsdag

11 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Med Malmö stads verksamheter i fokus medverkar serviceförvaltningen till en modern stad för alla Malmöbor. Vi är uppdelade i fyra avdelningar och erbjuder våra kunder allt från färdtjänst till IT och att svara i Malmö stads växel. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Kommunteknik arbetar för en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll, skötsel, beredskap och teknisk service inom gator, parker och fastigheter. Avdelningen har cirka 400 anställda och omsätter årligen runt 500 miljoner kronor.