Biståndshandläggare med inriktning mot LSS

Om jobbet

Som biståndshandläggare kommer du att ansvara för myndighetsutövning och arbeta utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Detta innebär att utreda, bedöma, besluta och följa upp beslut kring den enskildes behov av insatser/ bistånd enligt gällande lagstiftning. Samarbete och samordning är en stor del av arbetet och du kommer medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt samverka med andra myndigheter. Vi använder oss av IBIC (individens behov i centrum) som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF. I vårt ständiga förbättringsarbete är LEAN en strategi i detta.

Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning samt erfarenhet av myndighetsutövning. Du har förmågan att hantera och kritiskt granska synpunkter och klagomål samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer. Du är flexibel och har lätt för att prioritera och förhålla dig till ändrade omständigheter. Du har även en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datorvana. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Meriterande är även om du arbetat i Procapita samt om du har kunskaper om IBIC.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Anne Sögaard, 0733-545800

Publicerad

26 dagar sedan

Sista ansökningsdag

Idag

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Stadsområdesförvaltningens viktigaste uppdrag är att arbeta med närdemokrati och service till Malmöborna. Vi ansvarar för äldreomsorg, socialtjänst, områdesutveckling, områdets kultur och fritid samt medborgarservice. I Stadsområde Väster bor nästan 80 000 människor. Hos oss arbetar du i en stimulerande miljö där utvecklingen bygger på våra ledares och medarbetares engagemang för våra medborgare. Malmö behöver dig - var med och bygg framtiden för oss alla!