Stödassistent, tv 100% på pk1 boende Esperantogatan 2

Om jobbet

Som stödassistent ger du stöd och service efter brukarnas behov och önskemål enligt upprättade genomförandeplaner. Du utför vardagsnära och planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna utgår från brukarens individuella behov för att främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Du samverkar med brukarens nätverk, övriga personal och andra samarbetspartner.

Kvalifikationer
Gymnasieprogram med yrkesexamen från vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning inom Vård och omsorgsprogrammet eller socialt arbete inom Barn och fritidsprogrammet. Kompetens eller erfarenhet av autismspektra. Körkort meriterande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Intervjuer sker löpande. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Kristin Olsson, 0709-799395

Publicerad

32 dagar sedan

Sista ansökningsdag

15 dec

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Sociala resursförvaltningen, LSS boende PK 1 Esperantogatan 2 för personer med funktionsnedsättning med behov av stöd och service enligt LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). LSS-boende pk1 erbjuder boende i form av gruppbostad eller servicebostad till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektra.