Omsorgspedagog till Hyllie daglig verksamhet enl LSS

Om jobbet

Vi söker en omsorgspedagog till Hyllie daglig verksamhet enligt LSS. Arbetet innebär att aktivera och handleda brukare med intellektuell funktionsnedsättning och autism i deras dagliga verksamhet. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt. Omvårdnadsuppgifter förekommer. Gängse arbetsuppgifter som omsorgspedagog i daglig verksamhet: Tillsammans med övrig personal arbeta med planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten. Driva och utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten. Ansvara för att stödja övriga medarbetare i upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner. Kvalitetssäkra genomförandeplaner, handlingsplaner och övrig dokumentation. Ansvara för att pedagogik och beslutade metoder implementeras i arbetet med brukaren. Följa upp användandet av pedagogik och beslutade metoder och vilket resultat som uppnås. Delta aktivt i eventuella förändringsarbeten och ständigt arbeta lösningsfokuserat för brukarnas bästa. Söka kunskap och hålla sig uppdaterad kring metoder och arbetssätt som används inom LSS området i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kvalifikationer
Adekvat 3 årig högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning, pedagogisk inriktning eller annan för yrket relevant utbildning. Minst ett års erfarenhet av att arbeta med personer med autism och/eller tydliggörande pedagogik är ett krav. Minst ett års erfarenhet av att arbete inom LSS är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är meriterande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Administration
Kontakt

Ring Mats Olsson, 0708-187390

Publicerad

9 dagar sedan

Sista ansökningsdag

31 okt

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som ger rätt till en daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller utbildar sig. Uppdraget består i att erbjuda meningsfull sysselsättning med syftet att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete. Detta gäller även om det för flertalet brukare är mindre sannolikt med ett lönearbete. Insatsen utformas och anpassas efter den enskildes intressen och behov och dokumenteras i samråd med den enskilde eller dennes företrädare. Grunden ska vara att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera egna mål och ha makt över hur stödet utformas i verksamheten. Ett etiskt förhållningssätt genomsyrar insatsen. Uppgifterna utförs utifrån vad som anges i Plan för LSS-verksamhet i Malmö stad kring delaktighet, självbestämmande och helhetssyn. Då de malmöbor som deltar i daglig verksamhet har väldigt olika behov, intressen och önskemål finns ett stort utbud av aktiviteter. Verksamhetsinnehållet kan bestå av kreativa och sociala aktiviteter.