Spontanansökan - Vikarier till Daglig verksamhet enligt LSS

Om jobbet

Aktivera och handleda personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med autism och personer med förvärvad hjärnskada i deras dagliga verksamhet. Omvårdnadsuppgifter utifrån brukarens stödbehov förekommer. Tillsammans med övrig personal ansvarar medarbetarna för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Att dokumentera enskilt och tillsammans med övrig personal ingår i arbetet. Aktivitetsledarens roll innebär ett brukarnära arbete. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt. Vi söker medarbetare som är intresserade av att arbeta i våra dagliga verksamheter enligt LSS som timvikarie samt månadsvikarie efter verksamheternas behov. Vi söker främst medarbetare till verksamheter för personer med autism eller omfattande intellektuell funktionsnedsättning.

Kvalifikationer
Aktivitetsledare ska ha Vård och omsorgsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet eller för arbetsgivaren annan likvärdig utbildning.

Din ansökan blir tillgänglig för chefer i Daglig verksamhet. Då detta är en spontanannons kommer återkoppling till dig att göras enbart i de fall du är aktuellt för intervju. Rekrytering sker löpande under annonstiden. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Deltid
Projekt- / Visstidsanställd
Antal Tjänster
4
Yrkesområde
Administration
Kontakt

Ring Jenny Warnerbring, 0708-65 72 94

Publicerad

7 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 nov

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som ger rätt till en daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med autism och personer med förvärvad hjärnskada. Uppdraget består i att erbjuda meningsfull sysselsättning med syftet att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete. Detta gäller även om det för flertalet brukare är mindre sannolikt med ett lönearbete. Insatsen utformas och anpassas efter den enskildes intressen och behov och dokumenteras i samråd med den enskilde eller dennes företrädare. Grunden ska vara att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera egna mål och ha makt över hur stödet utformas i verksamheten. Ett etiskt förhållningssätt genomsyrar insatsen. Uppgifterna utförs utifrån vad som anges i Plan för LSS-verksamhet i Malmö stad kring delaktighet, självbestämmande och helhetssyn. Då de malmöbor som deltar i daglig verksamhet har väldigt olika behov, intressen och önskemål finns ett stort utbud av aktiviteter. Verksamhetsinnehållet kan bestå av kreativa och sociala aktiviteter. Många av aktiviteterna utförs individuellt med den enskilde brukaren och andra sker i grupp.