Är du en erfaren rektor som vill vara med och driva utveckling?

Om jobbet

Vi söker nu en rektor som kommer ansvara för den strategiska utvecklingen av framtidens yrkesgymnasium med fokus på en hållbar utveckling och hög måluppfyllelse för våra elever. Förvaltningen är mitt i ett målinriktat arbete som ska formulera en ny Gymnasieorganisation med sikte på läsåret 2020/2021.Utredningen Gy2020 ska ta fram alternativ för att fundera vidare över hur gymnasiet i Malmö bäst organiseras i Malmö nästa årtionde. Målet är att attraktiva val för eleverna ska skapas genom attraktiva skolor. Som rektor för Värnhemsskolan kommer du vara en aktiv del i detta utvecklings- och förändringarbete de kommande åren. Som rektor på Värnhemsskolan förväntas du bland annat: *Vara pedagogisk ledare * Övergripande ansvara för verksamheten enligt med de för skolan gällande styrdokumenten. *Fortsätta att driva skolans prioriteringsområden och att ge eleverna möjlighet att lyckas med sina studier *Att leda och inspirera underställd personal i olika yrkeskategorier *Ansvara för och uppföljning av tilldelad budget samt nyttja de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt *Driva strategiskt utvecklings- och förändringsarbete tillsammans med ledning och medarbetare i enlighet med styrdokument, forskning, beprövad erfarenhet, värdegrund och omvärldens krav. *Arbeta strukturerat med resultat, uppföljning, utvärdering och kvalitet i förhållande till de nationella och kommunala målen. *Systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete. *Utveckla och bevara kontakter och samarbete med relevanta externa parters, både inom och utom Malmö stad.

Kvalifikationer
Vi söker en skicklig pedagogisk ledare som har minst fyra års erfarenhet av att arbeta som skolledare. Du har en mycket god kunskap och förståelse för de nationella yrkesprogrammen och de individuella programmen. Som ledare har du en utpräglad förmåga att anpassa dig och reagera på ändrade förhållanden samt har förmågan att kommunicera och förankra dessa på ett tydligt och gediget sätt. Du arbetar strukturerat och metodiskt med kvalitet,resultat och uppföljning och sätter stort värde i att arbeta i en organisation där alla är en del av utvecklingen. Vidare är du bra på att skapa goda relationer och nätverk, oavsett om det gäller relationer till underställd personal eller att bygga nätverk inom eller utanför den egna organisationen. Du skapar ett klimat som främjar nytänkande, samarbete och delaktighet. Eftersom Värnhemskolan är ett yrkesgymnasium så ser vi det som en förutsättning att du har erfarenhet av samarbete med näringslivet och andra organisationer som kan bidra till att utveckla vårt gymnasium. Du har också god förståelse för de digitala verktygen betydelse och har förmåga att driva skolans utveckling inom området framåt. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en relevant högskoleutbildning och/eller en lärarexamen. Vi ser det som särskilt meriterande om du har en lärarexamen för gymnasiet samt har rektorsutbildning. Vi ser det som ytterligare ett plus om du har tidigare erfarenhet av att ha lett andra ledare och om du har arbetat inom någon av de branscher som vi utbildar våra yrkeselever inom. Stämmer ovanstående in på dig? Vill du vara med och utveckla framtidens yrkesgymnasium i Malmö stad? Välkommen med din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Organisation & ledning
Underkategori
Chefsbefattningar
Kontakt

Ring Edward Jensinger, 0708-215747

Publicerad

8 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 okt

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetsmarknadspolitiska insatser. Idag är vi nästan 2 000 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att få ungdomar och vuxna att bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande. Vi ger kraft att växa. Värnhemsskolan ligger strategiskt mitt i Malmös citykärna. Huset på Kungsgatan 44 innehåller en otrolig spetskompetens inom entreprenörskap, handel och service. Vi utbildar för framtiden inom branscher som konsthantverk, turism, hotell och restaurang, livsmedel, handel och barn och fritid. Dessutom har vi en enhet för nyanlända invandrarungdomar (språkintroduktionen). Vi har kompetensen i huset med duktiga och behöriga lärare samt funktionella och moderna lokaler. Vi har satsat medvetet på att utrusta våra lokaler enligt de krav som finns för en högt kvalitativ yrkesförberedande skola.