Om jobbet

Malmö genomgår en dynamisk utveckling. Öresundsbron, Citytunneln och Högskolan ger nya förutsättningar för planering och byggande. Stadsbyggnadskontoret har ansvar för fysisk planering, bygglov, mm där Stadsmätningsavdelningen ansvarar för stadens lantmäteri med bl.a. mätning, kartframställning, fastighetsbildning samt uppbyggande och förvaltning av grundläggande geodata. Malmö stad ligger långt fram inom 3D och är en av de ledande i landet inom området. Vi behöver dock öka nyttjandet av 3D ytterligare. Kommunikationskanalen som 3D-plattformen utgör ska generera mer värden såväl inom som utanför organisationen. Du får nöjet att vara en central person i utvecklandet av detta där medborgadialogen ses som ett viktigt perspektiv. Malmös stadsmodell existerar både i en fotogrammetrisk vektorbaserad version samt i en fotorealistisk version. En betydande del av din tjänst kommer vara att leda, samordna och utveckla den interaktiva presentationen av 3D-data och Malmö stads stadsmodell på webben. Detta gör du i samarbete med 3D-teamet som består utav dig och fem andra personer. I denna roll utgör du även en resurs inom support och utbildning för 3D och dess program. Malmö stad är även involverad i olika nationella projekt inom 3D och BIM under bl.a. "Smart built environment" där du också kommer att bli delaktig. Tjänsten innefattar inte uteslutande arbete med 3D. Du har en nära relation till de övriga GIS-funktionerna och kommer även att driva och bidra till i verksamhetslösningar på Malmö stads webbkarteplattform. Till vårt förfogande idag har vi främst programvarorna CityPlanner för webbpublicering av 3D-data, ESPA för fotogrammetrisk 3D, Agisoft för fotorealistisk 3D samt i huvudsak SketchUp och FME för 3D-modulering. Även två stora tryckkänsliga utställningsbara skärmar finns till förfogande. Inom GIS-funktionerna används programvarorna i ESRI-familjen, AutoCad, Photoshop/Illustrator, QGIS och FME. Webbkarteplattformen bygger på OpenLayers, GeoServer och PostGIS. Olika skript- och programmeringsspråk, främst för webben men många gånger mot de olika programvarorna.

Kvalifikationer
Vi vill att du har civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen inom Lantmäteri, GIS, spelindustrin, informations- eller datavetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Arbetslivserfarenheter är ej nödvändiga men meriterande. Arbetet innebär samordning och utveckling av relationerna till och användningen av geodata och främst 3D, både mellan och inom olika verksamheter. För detta behövs en person som är social, kommunikativ och initiativrik. Mycket av kunskapen inhämtas på egen hand och sprids genom support och egenframtagna internutbildningar, vilket även kräver en vetgirig person. Du kommer att ha projektledande roller för att driva fram de olika tillämpningarna av geodata i de olika dimensionerna och miljöerna. Vi ser det som meriterande med kunskaper inom verksamhetens olika applikationer och programmeringsspråk som C#, javascript, python, html och css. Meriterande är även en väl kännedom om samhällsbyggnads- och planprocessen.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Teknik & Ingenjör
Kontakt

Ring Christian Gullin, 040-342352

Publicerad

14 dagar sedan

Sista ansökningsdag

6 nov

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? På stadsbyggnadskontoret arbetar cirka 230 personer med att planera och utveckla Malmö. Malmö ska vara en attraktiv plats att bo och verka i. Stadsbyggnadskontoret är myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor och arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, bygganmälan, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.