Enhetschef, vikariat

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef på Anläggningsövervakning arbetar du i en verksamhet med målsättning att alla resenärer, oavsett valt transportsätt, bil, buss eller tåg kommer fram smidigt, grönt och tryggt till sin destination.

Enheten arbetar med proaktiv övervakning av södra Sveriges väg och järnväg i en operativ verksamhet som alltid är verksam, dygnets alla timmar, årets alla dagar.

Som enhetschef har du verksamhets/resultat-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du rapporterar direkt till chefen för Trafikledningsområde Syd och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Du har ca 20 medarbetare som är dig direkt underställda och som chef inom en stor offentlig organisation arbetar du med att vidare etablera och utveckla verksamheten i nära samarbete med personal, närliggande verksamhetsområden, externa kunder och andra myndigheter.

Vidare samverkar aktivt du med interna utveckling- och förvaltningsavdelningar inom verksamhetsområdet, allt för att vidareutveckla effektiva och ändamålsenliga arbetssätt och IT-stöd för verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig med teknisk högskoleexamen, alternativt har du annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som chef, gärna i operativ miljö med dygnet runt verksamhet och inom en större organisation.

Du har även erfarenhet av att leda förändring i verksamhet, såsom organisationsförändring eller införande av nya arbetssätt.

Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Du ser helheten, kan sätta din egen verksamhet i relation till övriga verkets och förstå att Trafikverkets samlade resultat är det som räknas. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du förstår din roll som arbetsgivare, kulturbärare och god förebild samt agerar därefter med ett coachande förhållningssätt.

Körkort för personbil är ett krav.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Anställningen är ett vikariat inledningsvis på 2 år inom Trafikverket med chefsförordnandet som också tidsbegränsat, inledningsvis på 2 år.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-11-04

Upplysningar

Avdelningschef Kenneth Fridolin
010-124 0089

Saco Rolf Karlsson
010-124 1780

ST Mathias Hellberg
010-1254014

SEKO Dennis Ryd
010-123 8466
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Vikariat
Projekt- / Visstidsanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Organisation & ledning
Underkategori
Chefsbefattningar
Kontakt

Ring Kenneth Fridolin, 010-124 0089

Publicerad

7 dagar sedan

Sista ansökningsdag

4 nov

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.