Förstelärare till Rörsjöskolan

Om jobbet

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen, dvs ansvara för planering, undervisning och uppföljning. I uppdraget som förstelärare på Rörsjöskolan ingår det undervisning i årkurs 1-3. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med Skolledningen kommer du att arbeta med fokus på bedömning, uppföljning och analys av mål och resultat. Du kommer även att arbeta med att utveckla skolans arbete och lärarnas kompetens gällande formativ och summativ bedömning och inom det området handleda andra lärare. Som förstelärare tjänstgör du på din egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: * Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen * Ökad likvärdighet mellan skolor * Flerspråkig undervisning * Språkutvecklande ämnesundervisning * Formativ bedömning

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du: * vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800). Vi vill att du har en bred ämnesbehörighet samt legitimation att undervisa i åldrarna F-3 eller F-6. * genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet * ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen * även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, ser vi att du: * har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. * utvecklar undervisningen med stöd i forskning. Du kopplar teori och forskning till praktik. * ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. * tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande * har formativ och summativ bedömningskompetens. * har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. * skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. * har erfarenhet i handledning av andra lärare. * har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. * har erfarenhet av att driva förbättringsprocesser/projekt både självständigt och i grupp. * ha vana av att förbereda och hålla i fortbildning för kollegor. * undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. När du ansöker: I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö Stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev. Läs mer om hur vi arbetar med karriärtjänster på www.malmo.se/karriartjanster Här finner du också det rektorsintyg du ska ta med om du blir kallad på intervju.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Utbildning
Kontakt

Ring Ida Karlsson, 040-34 67 46

Publicerad

12 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 okt

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Rörsjöskolan finns mitt i Rörsjöstaden, vid Värnhem, i närheten av såväl grönområden som kulturella aktiviteter. Skolans personal har ett nära samarbete för att göra elevernas dag enhetlig och trygg. Skolan är fyr- parallellig med i dagsläget ca 415 elever. Vi planerar för ny byggnad och ett utöka elevantal inom de närmaste åren.