Segevångsskolan söker en fantastisk förstelärare inriktning språkutveckling

Om jobbet

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: * Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen * Ökad likvärdighet mellan skolor * Flerspråkig undervisning * Språkutvecklande ämnesundervisning * Formativ bedömning Vi vill att du ska vara med och utveckla en skola på vetenskaplig grund i digitala lärmiljöer som kan skapa trygghet och delaktighet för alla. Få alla elever i mål med så högt meritvärde som är möjligt. Alla elever, oavsett bakgrund, har rätt till Sveriges bästa skola - varje elevs bästa skola Vi vill att du är behörig att undervisa i år 1-6 . Det är ett absolut krav att du är behörig i svenska. Meriterande om du är behörig i fler ämnen som t ex engelska och So. Vi vill att du har erfarenhet av att ha arbeta med språkutveckling på den skola du är idag. I tjänsten ingår mentorskap för elever i en klass. Du tillhör utvecklingsgruppen och arbetar tillsammans med övriga kollegor för att hela verksamheten ska fungera väl och hålla hög kvalitet.

Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare måste du; vara legitimerad alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimation har sökts samt examensbevis för en fullständig lärarexamen. * Genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du ska ha legitimation för undervisning i år 1-3/1-6 i svenska samt gärna fler ämnen som engelska, So mfl. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: * har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. * utvecklar undervisningen med stöd i forskning. * ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. * tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande * har formativ och summativ bedömningskompetens. * har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. * skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. * har erfarenhet i handledning av andra lärare. * har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. * har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt. * undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. * Ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen * även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete inom IT-området. Vi ställer stora krav på god samarbetsförmåga och flexibilitet samt pedagogiskt nytänkande. Du bör även ha ett väl utvecklat interkulturellt förhållningssätt. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med flerspråkiga elever. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. När du ansöker: I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö Stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev. Läs mer om hur vi arbetar med karriärtjänster på www.malmo.se/karriartjanster Här finner du också det rektorsintyg du ska ta med om du blir kallad på intervju.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Utbildning
Kontakt

Ring Ingalill Åkesson, 040-346924, 0709-341001

Publicerad

11 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 okt

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Segevångsskolan är den lilla genuina skolan i norra Malmö. Skolan är en F-6. Det är en skola med en stark vi-känsla och kunskapsfokus. Vi är över 300 elever. Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas. Segevångsskolan är en skola där alla är trygga, delaktiga, ansvarskännande och har lust och lära. Vi arbetar långsiktigt med hela barnets utveckling från förskoleklass till skolår 6. Vi arbetar språkutveckling, matematikutveckling, CPS formativ bedömning och pedagogisk IT-utveckling och läsåret 16/17 deltar vi i BFL och PRIO tillsammans med pedagogisk inspiration.