Arbetsterapeut till daglig verksamhet enligt LSS

Om jobbet

Aktivera och handleda personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism i deras dagliga verksamhet. Använda sina arbetsterapeutiska kunskaper om hur personernas fysiska, kognitiva och intellektuella funktioner bevaras/förbättras i och genom aktivitet. Förebygga risk för aktivitetsnedsättning, förbättra eller vidmakthålla aktivitetsförmågan efter individens behov, intressen och/eller önskemål. Arbeta förebyggande, förbättrande och/eller kompenserande för att främja personernas möjlighet att leva ett värdefullt liv/ha en bra daglig verksamhet i enlighet med brukarens egna önskemål. Informera och handleda övriga medarbetare inom ramen för sitt yrkesansvar. Medverkar i planeringen kring anskaffning/anpassning, utprovning och uppföljning av arbetstekniska och kognitiva hjälpmedel. Kvalitetssäkring av dessa sker i enlighet med Malmö stads anvisningar. Arbetsterapeuten har utifrån sin legitimation dokumentationsskyldighet i HSL. Ansvarar för att göra en arbetsterapeutisk bedömning av alla nya brukare och utifrån denna fastställa mål, dokumentera, följa upp och utvärdera i genomförandeplanen. Ansvarar för åtgärder och prevention vid fall, och att skadan inte beror på brister i vården. Ansvarar för "pedagogiska datorn" och kommunicerar detta med övriga medarbetare. Delta i det vardagliga arbetet tillsammans med övrig personal, omvårdnadsuppgifter förekommer. Verksamheten arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt för brukaren. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Dokumentera enskilt och tillsammans med övrig personal i LifeCare. Vid behov vara ett stöd i dokumentationsarbetet för kolleger.

Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med personer med autism och/eller tydliggörande pedagogik är meriterande. Erfarenhet av att ha arbetat inom LSS-verksamhet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är meriterande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
2
Yrkesområde
Hälsa & Sjukvård
Offentlig Förvaltning
Kontakt

Ring Lena Olsson, 0708-678479

Publicerad

15 dagar sedan

Sista ansökningsdag

31 okt

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som ger rätt till en daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller utbildar sig. Uppdraget består i att erbjuda meningsfull sysselsättning med syftet att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete. Detta gäller även om det för flertalet brukare är mindre sannolikt med ett lönearbete. Insatsen utformas och anpassas efter den enskildes intressen och behov och dokumenteras i samråd med den enskilde eller dennes företrädare. Grunden ska vara att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera egna mål och ha makt över hur stödet utformas i verksamheten. Enheten daglig verksamhet enlig LSS riktar sig främst till malmöbor med omfattande intellektuella funktionsnedsättningar och personer inom autismspektrumtillstånd (pk1). Ett etiskt förhållningssätt genomsyrar insatsen. Uppgifterna utförs utifrån vad som anges i Plan för LSS-verksamhet i Malmö stad kring delaktighet, självbestämmande och helhetssyn. Då de malmöbor som deltar i daglig verksamhet har väldigt olika behov, intressen och önskemål finns ett stort utbud av aktiviteter. Verksamhetsinnehållet kan bestå av kreativa och sociala aktiviteter. Många av aktiviteterna utförs individuellt med den enskilde brukaren och andra sker i grupp.