Sektionschef, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd

Om jobbet

Vårt uppdrag på Ekonomiskt bistånd är att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det och att arbeta för att män, kvinnor och familjer med försörjningsstöd blir självförsörjande. Vi är idag tre sektionschefer på Ekonomiskt bistånd: Yasmina, Gordana och Azra, och ska nu bli fyra. Vill du tillsammans med oss leda medarbetarna mot uppsatta mål och utveckla verksamheten utifrån policys och riktlinjer? Du har som sektionschef ett delegerat personal-, verksamhets-, arbetsmiljö- samt budgetuppföljningsansvar. Målet är att minska försörjningsstödet inom stadsområdet samtidigt som alla åtgärder som vidtas ska bygga på respekt för den enskildes integritet och rätt till självbestämmande. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du leder, motiverar och förser medarbetarna med de förutsättningar som krävs för att de ska klara av sitt arbete. Ett nära samarbete med övriga enheter inom Individ och familj Öster liksom andra verksamheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vägledningscentrum är viktigt för att nå målet. Utvecklingsarbete, samarbete och utmaningar är nyckelord för tjänsten som sektionschef.

Kvalifikationer
Du är som person handlingskraftig, tänker strategiskt och har god samarbetsförmåga. Som ledare är du trygg och stabil med stor självinsikt. Du arbetar efter de politiska mål och beslut som styr verksamheten och kan förmedla det till medarbetarna, samtidigt som du är lyhörd för deras arbetssituation. Socionomexamen och minst ett par års erfarenhet arbete med ekonomiskt bistånd är ett krav precis som erfarenhet av tvärsektoriellt arbete och att du har arbetat länge i mångkulturella miljöer. Det är meriterande om du har arbetat som chef tidigare och har erfarenhet av att leda kvalitetsarbete. Att du tar ansvar för ditt arbete och ser möjligheter framför hinder ser vi som självklart. Vi är nyfikna på dig och ser fram emot att läsa din ansökan.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Jobbfakta
Ort
Malmö stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Organisation & ledning
Offentlig Förvaltning
Underkategori
Chefsbefattningar
Kontakt

Ring Anette Ahlberg, 040-345531

Publicerad

18 dagar sedan

Sista ansökningsdag

26 okt

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Stadsområde Öster omfattar Rosengård och Husie och är en del av Malmö där stad och landsbygd möts. I stadsområde Öster bor ca 45 000 malmöbor, här möts människor från hela världen. Förvaltningens cirka 1200 anställda möter medborgarna i livets alla skeden. Med engagemang och kompetens kan vi ge god service och bidra till att stadsområde Öster upplevs som ett attraktivt område att leva, bo och arbeta i. Malmö behöver dig - var med och bygg framtiden för oss alla! "Hela världen finns här och det talas 150 språk, vilket gör stadsområdet till en plats med en otrolig potential!" Britt-Marie Pettersson, stadsområdesdirektör.