Verksamhetsutvecklare

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Verksamhetsutvecklare

Arbetsuppgifter
Avdelning Nationell planering har en bred verksamhet som spänner över många olika områden. Vi ansvarar för lång- och kortsiktig planering inklusive finansieringsfrågor och styrning av trafik med avgifter. Vi stödjer bl.a. Trafikverksregionerna i arbetet med att genomföra regionala analyser och åtgärdsvalsstudier samt bryter ned långsiktiga strategiska planer som kan användas vidare i planeringen. I avdelningens ansvar ingår också att ta fram och följa upp statens trafikavtal för interregional kollektivtrafik.

Som verksamhetsutvecklare jobbar du nationellt och stödjer ledningen i utvecklingen av avdelning Nationell Planerings arbete genom att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Du gör detta genom att arbeta med utveckling av processer, arbetssätt och leveranser.
Din roll är att driva och stödja förbättringsarbeten i samarbete med övriga inom och utanför avdelningen. I uppgiften ingår också att samarbeta med övriga Verksamhetsområden inom Trafikverket samt sprida information om förändrings- och förbättringsarbetet. Du genomför uppdrag av karaktären analys, utvärdering, förbättring och utveckling i form av ansvarig eller deltagare i uppdrag/projekt. En annan del är att arbeta med etablering och tillämpning av processmetodik, förvaltningsmodell och ledningssystem.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning mot verksamhets- och organisationsutveckling, eller annan utbildning och erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig.
Du har flerårig relevant arbetslivserfarenhet av verksamhetsutveckling. Du har dokumenterad erfarenhet av att etablera, leda och implementera projekt och uppdrag inom processbaserad verksamhetsutveckling. Det är meriterande om du har god kunskap om den statliga planeringsprocessen och hur olika verksamheter samspelar och påverkar varandra.

För att bli framgångsrik i rollen förväntas att du är resultatinriktad i arbetet och har en god analytisk/problemlösningsförmåga. Du har lätt för att motivera och entusiasmera andra, både ledare och medarbetare i förändring och utveckling av verksamheten. En annan viktig del är att struktur och ordning och reda är ditt naturliga förhållningssätt.

Urvalstester kan kan komma att bli aktuellt i rekryteringsprocessen.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-12-09

Upplysningar

Enhetschef Britt-Inger Bergman Lakso
010-123 7533

ST Jerk Wiktorsson
010-123 1104

Saco Roger Johansson
010-123 5912

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103
Jobbfakta
Kontakt

Ring Britt-Inger Bergman Lakso, 010-123 7533

Publicerad

5 dagar sedan

Sista ansökningsdag

9 dec

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.