Kurator

Om jobbet

Skolkurators övergripande uppdrag innebär att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elevernas lärmiljö och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att tillföra social- och psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå. Under rektors ledning ingår du i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, psykolog, skolläkare, skolsköterska samt SYV. I elevhälsoteamet ansvarar du tillsammans med övriga yrkesgrupper för val av insats/metod utifrån frågeställning. Skolkurator deltar aktivt i skolornas systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på frågor kring trygghet, trivsel, kränkningar och diskriminering. I arbetet ingår att handleda pedagoger i psykosociala frågor kring elever. I arbetet som skolkurator ingår även samverkan med samhällets övriga resurser (socialtjänst, psykiatri, habilitering, fritid, polis m.fl.)

Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du har: * Examen från socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleutbildning. * Erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar i behov av särskilt stöd. * God förmåga att kommunicera i tal och skrift. * God förståelse för och förmåga att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet i ditt arbete. * Intresse, vilja och erfarenhet av att driva utveckling av elevhälsoarbete. * Vana av att arbeta självständigt, ta eget ansvar och ta egna initiativ. * Erfarenhet från arbete inom socialtjänsten eller som skolkurator liksom erfarenhet av arbete med unga med psykisk ohälsa, unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och nyanlända.

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Du söker jobb hos oss via ett elektroniskt ansökningsformulär. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Har du frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV kontakta www.offentligajobb.se eller 0771-101029. Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret. Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Jobbfakta
Ort
Luleå
Anställning
Deltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Administration
Utbildning
Offentlig Förvaltning
Kontakt

Ring Elisabeth Landström, 0920- 453310

Publicerad

29 dagar sedan

Sista ansökningsdag

31 okt

Om arbetsplatsen

Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet, universitetets kraft och näringslivets nytänkande. En riktig vinterstad med vita vidder och en somrig skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. Luleå växer och vi blir allt fler Luleåbor. Du kommer att arbeta 75% inom grundskolans verksamhet f-9 i Luleå Kommun, arbetet som skolkurator är förlagd till flera skolor i Björkskatans skolområde. Arbetet utgår från Björkskataskolan åk 7-9 där rektorn är din närmsta chef. Arbetet ställer krav på att du bidrar till ett fungerade samarbete mellan skolor och med övriga yrkesgrupper inom skolan.