Arbetsterapeut

Om jobbet

Omsorgsförvaltningen, Landskrona stad, söker Arbetsterapeut.

Du kommer att arbeta tillsammans med arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter i Rehabgruppen nära övrig personal för att stimulera alla kategorier medarbetare att arbeta utifrån ett fallförebyggande och rehabiliterande synsätt. I Landskrona Stad finns ett tydligt fokus på brukarmedverkan.
Vidare kommer du att bedöma aktivitetsförmåga hos patienter, utforma Rehabanvisningar/ delegationer med uppföljningar, samt handleda personalen rörande patienter. I arbetet ingår även bedömning/utprovning/ förskrivning och uppföljning av tekniska hjälpmedel samt intygsskrivning för bostadsanpassning. I dagsläget arbetar vi med att utveckla ett fallförebyggande arbete samt att utveckla vårt teamarbete i arbetet med Senior Alert tillsammans med hemvård och särskilda boende.
Leg arbetsterapeut samt körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande.
Jobbfakta
Publicerad

6 dagar sedan

Sista ansökningsdag

18 dec

Om arbetsplatsen

I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA

VÄLKOMMEN TILL OSS!