Lärarassistent

Om jobbet

Som lärarassistent arbetar du med att assistera läraren i klassrummet. Det kan röra sig om att skapa arbetsro i klassrummet genom att hjälpa eleverna. Jobbet innebär också att hjälpa till med allehanda praktiska göromål, som behövs under en skoldag. Det kan t.ex. vara att hjälpa till med elevernas ipads, kopiera material och sammanställa statistik, samt vara med vid olika aktiviteter som mat, idrott och raster. Du samarbetar med klasslärare om vilka uppdrag du ska genomföra. Övrig tid jobbar du med uppgifter som du får av lärare och fritidshemspersonal.Erfarenhet och personlig lämplighet har stor betydelse vid anställning. God samarbetsförmåga och förmåga att leda och motivera elever för att effektivt nå uppsatta mål.
En lugn och tålmodig person, med ett lågaffektivt bemötande.
En person som kan var ute på raster och hjälpa elever i situationer där det finns ett behov av en sådan aktivitet
Jobbfakta
Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

11 dec

Om arbetsplatsen

Dammhagskolan är en mötesplats för människor från världens alla hörn. Här ska alla känna sig sedda och välkomna. Genom engagerad och kunnig personal ska vi tillsammans skapa likvärdiga möjligheter för alla barn, oavsett kön, social, etnisk eller religiös bakgrund, att känna sig stolta, uppnå målen och bli delaktiga i det svenska samhället. Detta kräver att barnen måste få goda kunskaper i det svenska språket och läroplanens ämne. Vi har höga förväntningar på alla elever och personal.
Dammhagskolan är en F-6 skola med ca 270 elever på skolan och ca 80 barn i skolbarnomsorgen fördelat på två avdelningar. På skolan finns både förberedelseklasser och reguljära klasser.

I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA

VÄLKOMMEN TILL OSS!