Förskollärare Svarvarens förskola

Om jobbet

Vi söker dig som arbetar för att ge alla barn möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga, där barnet ges förutsättningar att kunna möta utmaningar och framtiden. Genom ditt arbete utvecklas barnet till en självständig individ, och du utgår ständigt från barnets intresse när du formar verksamheten.
Vi söker en engagerad förskollärare som tillsammans med sina kollegor skapar goda relationer till barn och vårdnadshavare och synliggör barnets lärande utifrån förskolans uppdrag.
Tillsammans med dina kollegor ingår du i ett arbetslag med ansvar för planering, genomförande och reflektion av verksamheten. Era reflektioner ligger till grund för utvecklingen av förskolan och för att vi når våra mål.

Hos oss får du möjlighet att ompröva metoder, lyfta blicken och tänka nytt.

Vi söker dig som har förskollärarexamen och är legitimerad förskollärare med behörighet att arbeta i förskola 1-5 år.
Du är professionell och med ditt sätt att bemöta barn, vårdnadshavare och kollegor skapar du engagemang och sprider glädje.
Du är väl förtrogen med våra styrdokument, värdegrund och likabehandlingsarbete vilket tydligt märks i hur du arbetar.
Du använder pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten kring ert arbete i förskolan och för att kunna följa barnets lärprocesser. Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen synliggör du ert arbete, fattar beslut om undervisningen och driver utvecklingen framåt. Du använder både bild och text och har god vana av att arbeta med digitala verktyg.
Du ser möjligheter och vågar ta initiativ.
Du reflekterar över ditt eget och kollegors arbete i syfte att ständigt utveckla arbetet.
Du har inlevelseförmåga och organiserar arbetet på bästa sätt för att barnens lärande och utveckling ska vara fyllt av lust och nyfikenhet, där alla tillfälle till lärande under dagen tas tillvara.
Jobbfakta
Ort
Landskrona
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
2
Yrkesområde
Utbildning
Offentlig Förvaltning
Underkategori
Förskolelärare
Publicerad

7 dagar sedan

Sista ansökningsdag

11 dec

Om arbetsplatsen

I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA

Förskolorna Svarvaren och Kvarngården ligger i de centrala delarna av Landskrona med närhet till ett rikt kulturutbud på bibliotek, museum och konsthall. På promenadavstånd har vi härlig natur som parker, ängar och strand.

Vi arbetar för att ett entreprenöriellt lärande och förhållningssätt ska prägla barnens vardag där lust och nyfikenhet och alla tillfälle till lärande skall tas tillvara. Varje barn ska få möjlighet att, utifrån sina förutsättningar, möta nya utmaningar och framtiden. Genom att lyfta fram barnens idéer och låta dem vara delaktiga i sin egen vardag ger vi barnen förutsättningar att bli mer initiativrika, kreativa och mer motiverade att försöka förverkliga sina drömmar.
Förskolorna är övningsförskolor till Malmö Högskolas lärarstudenter. Som övningsförskola har vi ansvar för att ge lärarstudenterna praktik kopplad till teoretiska kurser, samt anordna workshops och föreläsningar.
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utvecklingen av en förskola i tiden. Vi söker dig som vill göra BRA bättre.

VÄLKOMMEN TILL OSS!