Distriktssköterska till Demensboende

Om jobbet

Vill du arbeta på ett nytt Silvia certifierat demensboende?
Landskrona Stad, Omsorgsförvaltningen, söker distriktssköterska.
Certifieringens mål är att Suellsgatans äldreboende ska ha ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka. Silviahemmets certifiering sträcker sig över tre år där personalen fortlöpande ska arbeta med kompetensutveckling. Äldreboendet på Suellsgatans är ett av totalt 38 certifierade boenden i Sverige.
Om Silviahemmet:
Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia 1996. Silviahemmet genomför bland annat utbildningscertifieringar av hela enheter som paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Beskrivning av tjänsten:
Vi söker dig - Distriktsköterska/ Specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre / Leg Sjuksköterska , gärna med erfarenhet från demensvård.

Tjänsten är på 100% tjänstgöringsgrad kan diskuteras
100% är, 38,25 och man arbetar 4 dagar i veckan samt var 5:e helg.

På boendet arbetar 2 sjuksköterskor, all personal ska vara Silviacertifierade- fortbildning ingår i tjänsten.
Arbetet utgår från Sjuksköterskornas Hus, här arbetar 60 sjuksköterskor, här finns en bred kompetens och kunskapsbank. Vi har USK resurser som ingår i vår grupp.
Vi ligger i framkant när det gäller utveckling och synsätt av välfärdsteknologi, vi vill hitta arbetssätt för att öka den enskildes självständighet och vårdkvalitet, som underlättar för dig som vårdar.

Beskrivning av arbetsuppgifter
På Suellsgatan bor 45 brukare. Vårdfilosofin bygger på de 4 hörnstenarna
Personcentrerad vård och symtomkontroll
Teamarbete
Anhörigstöd
Kommunikation och relation

Införandet av nya Hälso och sjukvårdsavtalet, innebär att så långt det är möjligt undvika slutenvårdsinläggningar. Stommen i hemsjukvårdsteamet blir läkare och kommunens sjuksköterska, i samverkan med övriga vårdgivare. För att uppnå högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka och deras anhöriga
Intervjuer kommer att ske kontinuerligt under ansökningstidens gång.

Distriktssköterska/Specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre eller Leg sjuksköterska
Körkort

I Landskrona kommun lever människor med många olika nationaliteter och vi ser gärna sökande med bred kulturell kompetens.
Jobbfakta
Publicerad

5 dagar sedan

Sista ansökningsdag

15 dec

Om arbetsplatsen

I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA

VÄLKOMMEN TILL OSS!