Alkohol- och drogbehandlare till HVB

Om jobbet

Verksamheten utgår från ett kognitivt synsätt, där vi bland annat använder oss av metoderna återfallsprevention, CRA, HAP och MI i kombination med strukturerade förändringsinriktade samtal, social färdighetsträning, psykosocialt stöd m.m. Arbete sker i nära samverkan med de resurspersoner som är viktiga för klienten i hens förändringsarbete. Handledning erbjuds.

Kvalifikationer
Vi söker Dig som har en lämplig högskoleutbildning omfattande minst tre år, exempelvis socionomprogrammet, behandlingspedagogprogrammet eller motsvarande lämplig samhälls-/beteendevetenskaplig akademisk examen. Annan lämplig eftergymnasial utbildning omfattande minst två års heltidsstudier inom yrkeshögskola/folkhögskola, exempelvis behandlingspedagog/socialpedagog alternativt relevant utbildning motsvarande 120 hp på högskolenivå, kan komma ifråga. Dina personliga kompetenser är att vara strukturerad, serviceinriktad och ha samarbetsförmåga. Andra viktiga egenskaper är problemlösande analysförmåga och personlig mognad. Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning och ha tidigare erfarenhet av arbete inom missbruks- och beroendevård. Du ska ha kunskap om personer med missbruksproblematik jämte psykisk ohälsa. I uppdraget ingår att bidra till sin egen, arbetsgruppens och verksamhetens utveckling. Du har ett specifikt ansvar för det verksamhetsnära kvalitets- och utvecklingsarbetet. Körkort är ett krav.

För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen. Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Jobbfakta
Ort
Nässjö
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Hälsa & Sjukvård
Offentlig Förvaltning
Publicerad

11 dagar sedan

Sista ansökningsdag

7 nov

Om arbetsplatsen

Socialförvaltningen satsar, 2020 inspirerar vi andra! Tillsammans i samverkan med stort engagemang och delaktighet, arbetar vi med ständiga förbättringar! Vi satsar på en attraktiv arbetsmiljö och en verksamhet i framkant! Socialförvaltningen ger insatser till medborgare som på grund av ålder eller funktionsnedsättning, behöver stöd i sin dagliga livsföring. Insatserna kan vara personlig assistans, boendestöd, boendeformer och daglig verksamhet. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Vårt motto är: "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte." Missbruksvården är den del av Socialförvaltningen som verkställer insatser till personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik och i förekommande fall även i kombination med psykisk störning/sjukdom, så kallad samsjuklighet. Inom enheten missbruk, beroende och samsjuklighet avser vi att starta upp ett kommunalt HVB. Vi söker därför alkohol- och drogbehandlare som vill ingå i denna verksamhet, med grund i evidensbaserad praktik som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionens kompetens samt klientens syn på sin situation.