Sjukgymnast/Fysioterapeut till HC Z-Gränd

Om jobbet

Som sjukgymnast/ fysioterapeut i Region Jämtland Härjedalen arbetar Du i team, där mottagningsverksamhet med ett brett åtagande är basen i arbetet. Vi har även ett gott samarbete med kommunen i arbetet kring hjälpmedelsuppdraget. Som sjukgymnast/fysioterapeut kommer du att arbeta med bedömningar och behandlingar av patienter i primärvården med olika funktionsnedsättningar/diagnosgrupper och rehabiliteringsbehov. I arbetet ingår även gruppverksamhet. Du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Som sjukgymnast inom primärvården inbjuds du till fortbildningsdagar 4 gånger/år med olika innehåll som syftar till att uppehålla kompetensen inom gruppen. Då personen som går på föräldraledighet är fortbildningsansvarig kan vikariatet innebära att du blir ansvarig för detta på en del av tjänsten om det anses lämpligt. Inom regionen pågår arbetet med "Vem gör vad i vården" vilket b.la utmynnat i ett projekt där ett antal sjukgymnaster genomgått relevant utbildning och skriver röntgenremisser på extremitetsleder. Det är även ett flertal som gått injektionsutbildning för att kunna ge kortisoninjektioner i axel.

Kvalifikationer
Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut. Vi ser gärna att du har en eller flera av följande utbildningar: basal kroppskännedom, OMT, akupunktur, MTT Axelina eller BOA. Erfarenhet från primärvård är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden
Jobbfakta
Kontakt

Ring Helena Dahlin, 063-14 21 11

Publicerad

23 dagar sedan

Sista ansökningsdag

28 okt

Om arbetsplatsen

God hälsa och positiv livsmiljö är nyckelorden i Region Jämtland Härjedalens vision. Som medarbetare hos oss samverkar du med många olika yrkeskategorier med spets- och bred kompetens. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Vikariatet innebär att du arbetar 50% åt Odensala Hc och 50% åt Zätagränds Hc. Du är placerad på sjukhuset tillsammans med andra sjukgymnastkollegor. Du samarbetar med respektive hälsocentral som är bemannad med undersköterskor, distriktssköterskor, diabetessköterska, BVC-sköterskor, barnmorskor, distriktsläkare och medicinska sekreterare. Nivån av ansvarstagande är mycket hög och man är mån om god service och kvalitetssäkrade rutiner till befolkning och kolleger. Ett väl fungerande rehabteam med egen koordinator samt sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, psykiatrisköterskor och socionomer finns knutna till enheten.