Medicinsk samordnare för Primärvården

Om jobbet

Tjänsten är 100 % allmänläkare, varav 70 % medicinsk samordnare och 30 % DL på HC - medicinsk rådgivare till primärvårdschefen (och primärvårdsstaben) - vara samlande kraft för primärvårdens MLA och MLU - företräda primärvården i samarbetet med sjukhusklinikerna, kommunerna och andra aktörer - vara sakkunnig i frågor som rör patientsäkerhet, tillgänglighet, kvalitet, ansvarsfrågor, rekrytering - delta i utvecklingsarbete - även vara rådgivare åt de privata hälsocentralerna i ansvarsfrågor och övergripande medicinska frågor

Kvalifikationer
- Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin - gedigen erfarenhet av primärvård - gott omdöme - stort utvecklingsintresse - god förmåga till samarbete - lätt att kommunicera i tal och skrift
Jobbfakta
Kontakt

Mejla eller ring Anna Granevärn, 070-261 05 59

Publicerad

28 dagar sedan

Sista ansökningsdag

30 jan

Om arbetsplatsen

I Jämtlands län med sina 127 000 invånare står livskvalitén i fokus. Här samsas fridfull ro i en nära och storslagen natur med brokig stadspuls och rikt kulturutbud. Här finns möjlighet till en trivsam boendemiljö och en upplevelsefylld fritid. Region Jämtland Härjedalens mest omfattande uppdrag är hälso- och sjukvård, men ansvarar också för den regionala utvecklingen genom ett aktivt arbete inom näringsliv, folkhälsa, utbildning och kompetensutveckling, kultur, infrastruktur samt frågor som rör en hållbar och attraktiv livsmiljö. Den nya Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Jämtland Härjedalen omfattar cirka 3 600 medarbetare fördelande inom 13 områden varav Område primärvård ingår som en av dessa. Område primärvård omfattar all offentligt driven primärvård i Regionen. Primärvården är organiserad i åtta närvårdsområden som omfattar totalt 24 hälsocentraler med upptagningsområden som varierar mellan 1500 till 15000 invånare. Primärvården ansvarar också för Regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. I länet finns också ett antal hälsocentraler i privat regi som tillkommit efter införande av Hälsoval i Jämtlands län 2010. Totalt innefattar området drygt 500 medarbetare som arbetar i nära samarbete med övriga verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen.