Studie- och yrkesvägledare tillsvidare

Göteborg · Utbildning · Sista dagen!

Om jobbet

I rollen som studie- och yrkesvägledare kommer du att arbeta med livslång studie- och yrkesvägledning, det innebär att du bland annat ska ge studie- och yrkesvägledning, karriärvägledning och information om olika utbildnings- och yrkesvägar till vuxna elever och göteborgare. Hos oss får du arbeta i en flexibel organisation där studie- och yrkesvägledning har en central roll. Uppdraget sköts idag av cirka 55 medarbetare, varav cirka 40 arbetar som studie- och yrkesvägledare. Din arbetstid kommer att var förlagd både på den centrala studie- och yrkesvägledningen samt på en skola eller Kompetenscenter. Du kommer att tillhöra den ena av två vägledningsenheter samtidigt som du har ett nära samarbete med övriga kollegor samt personal på skolan eller Kompetenscenter. Beroende på verksamhetens behov kommer du att ha din arbetstid förlagd där du bäst behövs. I gruppen av kunniga och erfarna kollegor får du stöd i professionella dilemman, inspiration och utbyte av idéer. Vi erbjuder dig en aktiv arbetsplats under förändring där vi tycker det är roligt att lära av varandra. Varje vecka träffar du dina kollegor på Vägledningsavdelningen, där ni tillsammans arbetar med olika utvecklingsområde, har teammöte och/eller andra gemensamma aktiviteter. Du har inflytande över och är delaktig i att främja en kvalitetssäkring av studie- och yrkesvägledningen för vuxna. Vi ger dig ett bra stöd som nyanställd och du får en mentor och gedigen introduktion under den första tiden hos oss. Du får vara med på en spännande resa i utformandet av Sveriges största samlade studie- och yrkesvägledning för vuxna.

Kvalifikationer
Vi tror att nyckeln till framgång är rätt attityd till uppdraget i kombination med att du har en examen som studie- och yrkesvägledare. Du kan enkelt omsätta teori till praktik och uttrycker dig väl i tal och skrift. Uppdraget ställer krav på att du arbetar utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv och behandlar alla lika. Som person har du ett uttalat serviceinriktat och professionellt bemötande. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och ser möjligheter i möten. Du ska också vara känd för att ha en särskilt god förmåga att arbeta tillsammans med andra. Du tycker om utmaningar och kan lätt anpassa dig till olika situationer och sammanhang. Det är självklart för dig att dela med dig av idéer och erfarenheter för att utveckla Vägledningsavdelningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att vägleda med hjälp av dagens teknik, har arbetat med företags- och/eller branschkontakter och om du har kunskaper i utomeuropeiska språk. Välkommen med din ansökan!

Ett löpande arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum. För att kunna leverera en verksamhet av hög kvalité arbetar vi aktivt med värderingsfrågor, arbetsmiljö och hälsa. Vi tror bland annat att olikheter i personalsammansättningen föder en bättre verksamhet. I vårt arbete med en hållbar hälsa erbjuder vi medarbetarna en friskvårdstimme och subventionerade motionskort. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Jobbfakta
Ort
Göteborgs stad
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Utbildning
Kontakt

Ring Catarina Gustafsson, enhetschef vägledningsenhe..., 031-368 31 06

Publicerad

14 dagar sedan

Sista ansökningsdag

Idag

Om arbetsplatsen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor inom Göteborgs Stad är samlade i en gemensam förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar för att upphandla, anordna, beställa och samordna arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Nämndens uppdrag ska bidra till en förbättrad integration i staden samt skapa möjligheter för medborgare i Göteborg att förstärka sin kompetens genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinriktade insatser, benämnt det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som är en del i arbetet med social hållbarhet. Visionen är att skapa förutsättningar för göteborgaren att utveckla sig själv, sitt yrkesliv och sin livssituation. Förvaltningens uppdrag är organiserat i Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Vägledningsavdelningen. Det gemensamma för alla avdelningar är att de utgår från att stärka människor kompetens och drivkrafter samt matcha deras kunnande och talanger mot möjligheter på arbetsmarknaden eller till en ny nivå inom utbildningssystemet. Stödavdelningarna Ekonomi/IT, Staben och Personal/information stödjer och bistår verksamheten och det förvaltningsinterna arbetet med olika kompetenser. Uppdraget utförs för närvarande av cirka 150 medarbetare, men beräknas vid utgången av 2016 vara runt 200.