Enhetschef Infrateknik

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Enhetschef Infrateknik

Arbetsuppgifter
Som enhetschef Infrateknik inom Underhållsdistrikt Väst ska du, i samråd med distriktschefen och i samspel med övriga enheter, utveckla underhållsdistriktet såväl som enheten samt styra, leda och följa upp enhetens verksamhet.

Enheten ansvarar för daglig drift och underhåll av broar, tunnlar, elanslutna anläggningar längs med det statliga vägnätet, så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. I enhetens underhållsarbete ingår tillståndsbedömning, upphandla och leda kontrakt för utförande av förebyggande och avhjälpande åtgärder samt reinvesteringar. Huvuddelen av arbetet sker i projektform, vilket gör att enhetschefen också har rollen som sponsor och ombud.

Din viktigaste uppgift är att, tillsammans med dina medarbetare, som till merparten består av projektledare, leverera det resultat som du har åtagit dig. Du ska skapa goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag och ditt ledarskap ska präglas av tron på individens förmåga. Du ska skapa hållbara resultat över tid genom att utveckla och effektivisera verksamheten. Det är viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna och ha en affärsmässig förståelse.

Du ansvarar även för att etablera god samverkan och effektiva samarbetsformer med övriga enheter och avdelningar inom Trafikverket. Du informerar och kommunicerar verksamheten internt såväl som externt. Du har personal-, budget-/resultatansvar för enheten och ingår i distriktets ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen om minst 180hp/120p med teknisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

Du har erfarenhet av underhållsverksamhet eller av infrastruktur- och anläggningsbyggande. Du har tidigare erfarenhet från chefsroller med personalansvar. Alternativt har du erfarenhet av ledarskap i annan form, t.ex som projektledare, där du nått goda resultat. Du har även erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete i en ledande roll.

Det är meriterande med erfarenhet som beställare av entreprenadverksamhet samt om du har erfarenhet att kommunicera med media.

Körkort för personbil är ett krav.

På Trafikverket vill vi ha pålitliga, modiga och engagerade ledare med gott omdöme, ledare som skapar engagemang och förståelse, och har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du förstår din roll som arbetsgivare, kulturbärare, god förebild och agerar därefter. Du ser helheten, sätter din egen verksamhet i relation till övriga verkets och förstår att Trafikverkets samlade resultat är det som räknas.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Information om rekryteringsprocessen:
Urval och intervjuer sker efter jul- och nyårshelgen.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-12-15

Upplysningar

Avdelningschef Erik Lööv
010-123 8785

Saco Susanne Alemyr
010-123 3116

ST Stefan Kratz
010-124 1783

SEKO Urban Haglund
010-124 1702
Jobbfakta
Kontakt

Ring Erik Lööv, 010-123 8785

Publicerad

5 dagar sedan

Sista ansökningsdag

15 dec

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.