Eldriftingenjör

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Eldriftingenjör

Arbetsuppgifter
Som Eldriftingenjör arbetar du med övervakning och styrning av kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsdrift. Du samarbetar med övriga operativa roller inom Trafikverket samt med entreprenörer och räddningstjänst. Du arbetar med IT-baserade system i vår eldriftcentral.

Du arbetar i en operativ miljö med såväl övervakning, kopplingar i anläggningen samt med planering och analys av kraftförsörjningen. Genom en väl fungerande eldrift bidrar du till ökad punktlighet för tågtrafiken och för säkra arbeten i infrastrukturen.

Till dina arbetsuppgifter hör även eldriftplanering som innefattar planering av kommande arbeten på kraftförsörjningsanläggningen samt upprättande och granskning av driftorder.
Som eldriftingenjör inom Trafikverket startar du med en gedigen utbildning som omfattar cirka nio månader. Utbildningen genomförs till vissa delar i Ängelholm samt i övriga delar av landet.

Arbetet är enligt skiftgående schema dygnet runt och årets alla dagar.

Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där det är högt till tak, god arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag, marknadsmässiga löner samt en möjlighet till att påverka utvecklingen på din egen arbetsplats genom att arbeta med ständiga förbättringar.

Vi har en arbetsplats där vi arbetar för att individerna skall må bra, trivas och att det finns en god arbetsmiljö då detta är grunden för att individen skall kunna genomföra ett bra arbete.

Kvalifikationer
Du har genomfört en eftergymnasial utbildning inom elteknikområdet och/ eller har en motsvarande arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig där erfarenhet inom elkraftsområdet är meriterande.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Arbetet som eldriftingenjör ställer stora krav på god uppmärksamhet, simultankapacitet och koncentrationsförmåga.
Du ska vara noggrann, strukturerad och planerande i ditt arbetssätt. Du måste kunna kommunicera och samarbeta, men också kunna ta egna beslut, i krävande situationer.
Arbetsuppgifterna kräver att du kan analysera och agera korrekt utifrån komplex information samt ha lätt för att snabbt ställa om till förändrade förutsättningar. Du ska ha ett gott omdöme och vara samvetsgrann i ditt arbete.

Om du går vidare efter urvalstesterna får du genomgå en hälsoundersökning, där bland annat god syn och normalt färgseende är ett krav för att bli godkänd. För att kunna arbeta som eldriftingenjör ska du ha godkänd hälsoundersökning samt klarat den interna utbildningen.

Svenskt medborgarskap är ett krav eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Rekryteringsprocessens olika steg planeras tidsmässigt enligt nedan:
  • Första urval sker under vecka 51. Urvalet innebär att de som uppfyller utbildningskravet får genomföra urvalstester. Om du går vidare till nästa steg så kontaktas du via mail eller tfn vecka 1.
  • Andra urval sker vid testdag vecka 2.
  • Om du blir aktuell för intervju och hälsoundersökning så sker dessa vecka 3-4 i Göteborg.
Utbildningen startar vecka 9

Vi använder mail för att göra utskick och kallelser. Så kolla din mail regelbundet under denna tid!

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-12-20

Upplysningar

Enhetschef Peter Svensson
010-123 70 72

Saco Johnny Larsson
010-124 3251

ST Bengt Gruvman

SEKO Sain Berglöv
010-124 1880
Jobbfakta
Kontakt

Ring Peter Svensson, 010-123 70 72

Publicerad

1 dagar sedan

Sista ansökningsdag

20 dec

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.