Biträdande delprojektledare BEST Västlänken och Olskroken

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Biträdande delprojektledare BEST Västlänken och Olskroken

Arbetsuppgifter
Projekt Västlänken söker en biträdande delprojektledare till delprojekt kontrakt BEST och förberedande arbeten, vars huvuduppgift är att bidra till Västlänkens övergripande mål, att leverera en driftsatt dubbelspårig järnväg inkl. de tre stationerna Göteborg C, Haga, och Korsvägen.

Som biträdande delprojektledare ska du stödja delprojektledaren i att förbereda och leda genomförandet av kontrakt BEST och förberedande arbeten. Organisatoriskt kommer du att vara placerad direkt under projektchefen för Västlänken.

Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med övriga delprojektledare, biträdande delprojektledare och interna specialister vid framtagandet av förfrågningsunderlag samt genomförandet av entreprenaderna. Att säkerställa funktionskrav för anläggningen är en del av arbetet, liksom att uppdraget innebär att leda och styra entreprenadernas genomförande utifrån tid, kostnad och innehåll. Vidare innebär arbetet att säkerställa och verifiera att Trafikverkets och övriga krav uppfylls, såsom lagar, förordningar, normer, föreskrifter och policys. I arbetet ingår även dialog med myndigheter, externa aktörer och angränsande projekt.

I tjänsten som biträdande delprojektledare kommer du under en två- till treårsperiod att biträda nuvarande delprojektledare för att därefter överta rollen som ansvarig för ansvarsområdet.

Vi erbjuder ett ansvarsfullt arbete och utmaningar i en intressant framtidsbransch!

Kvalifikationer
Vi söker dig med civilingenjörsexamen inom väg- och vatten. Alternativt har du motsvarande utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer likvärdig.

Du har goda kunskaper i gällande regelverk inom entreprenadjuridik och förhandlingsvana. Det är meriterande om du har kunskaper i Allmänna Bestämmelser, exempelvis AB, ABT och ABK, och arbetsmiljölagstiftningen. Vidare har du goda kunskaper i MS Office och olika projektledningsverktyg. För arbetet krävs också att du har körkort för personbil.

Har du erfarenhet från exempelvis uppdrags-, projekt-, bygg- eller projekteringsledning av anläggnings- och/eller järnvägsprojekt antingen från konsult-, entreprenad- eller beställarsidan är det meriterande.

För att lyckas i rollen är du som person drivande och engagerad. Arbetet innebär stort ansvar och förmågan att arbeta självständigt är därför viktig. Du arbetar på ett strukturerat och noggrant sätt. Då arbetet innebär mycket kontakter är du tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta. Du ska kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska.

OBS! Tjänsten är säkerhetsklassad enligt säkerhetsskyddslagen.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-11-01

Upplysningar

Projektchef Bo Larsson
010-124 1501

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103

Saco Håkan Wiss
010-123 7435

ST Airi Larsson
010-123 6243
Jobbfakta
Kontakt

Ring Bo Larsson, 010-124 1501

Publicerad

2 dagar sedan

Sista ansökningsdag

1 nov

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.