Regional operativ ledare

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Regional operativ ledare

Arbetsuppgifter
Enheten Regional Operativ Ledning där denna tjänst är placerad ingår i trafikledningsområde Nord som sträcker sig från Skövde i söder och i stort sett resterande del av Sveriges yta norrut.

Som Regional operativ ledare (ROL) ingår det i arbetsuppgifterna att övervaka, prioritera trafik och säkerställa en jämn och hög kvalitet på trafikinformation inom trafikledningsområdet. I uppdraget ingår att minimera konsekvenser av risker och avvikelser. På uppdrag av Trafikledningsområdets ledning leder ROL den regionala operativa verksamheten i det operativa läget och ansvarar för resultatet av samtliga beslut och åtgärder inom både väg- och järnvägstrafik. Till sitt stöd har ROL sin operativa ledning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant universitets eller högskoleutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har erfarenhet av att leda en operativ verksamhet i en större organisation med resultatansvar och personalhantering. Vidare har du erfarenhet av förändringsarbete och det är meriterande om du har kunskap om operativ ledning inom störningskänslig verksamhet.

Som person har du en god beslutsförmåga, även i pressade situationer och är förutseende i ditt ledarskap. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och du kan skapa kontakter och bygga relationer i arbetet. Det är viktigt att kunna se helheten och ha ett nytänkande förhållningssätt.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-12-16

Upplysningar

Enhetschef Patrik Gummeson
010-124 1743

Saco Maria Vestrin
010-123 1165

ST Bengt Gruvman

Sektionschef Marika Eriksson
010-124 1662
Jobbfakta
Kontakt

Ring Patrik Gummeson, 010-124 1743

Publicerad

2 dagar sedan

Sista ansökningsdag

16 dec

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.