Samhällsekonom inriktning prognostidtabeller och järnväg

Trafikverket · Ekonomi · 4 jan

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Samhällsekonom inriktning prognostidtabeller och järnväg

Arbetsuppgifter
Som samhällsekonom inom verksamhetsområde Planering utvecklar, förvaltar och tillämpar du metodik, metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser, inklusive beslutade analysverktyg. Huvudinriktningen i denna tjänst är prognostidtabeller och järnvägsanalyser. Ditt arbete innefattar:
  • Att ta fram ny kunskap bl. a. genom forskning och att följa internationellt arbete.
  • Att arbeta med och utveckla arbetet vad gäller prognostidtabeller och järnvägsanalyser.
  • Kvalitetsgranskning, tillse beslut om och tillhandahålla indata, analysverktyg och samhällsekonomiska analyser
  • Kommunikation och information via intranät och web
  • Agera expertstöd i samhällsekonomi och modeller
  • Tillse att ett samhällsekonomiskt synsätt genomsyrar den verksamhet Trafikverket ansvarar för
Kvalifikationer
Högskoleutbildning om minst 240 hp i nationalekonomi eller transportplanering med inriktning mot transportekonomi alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig.

Det är meriterande med yrkeserfarenhet av att arbeta med samhällsekonomisk metod inom transportområdet. Du har mycket goda kunskaper inom den samhällsekonomiska metoden, och effektsamband och effektmodeller inklusive trafikala effekter (tidtabellsprognoser). Vidare har du mycket goda kunskaper inom utredningsmetodik och metod för arbetsuppgifter med stor komplexitet, prognos- och analysmodeller och allmänna samhällsekonomiska beräkningsverktyg.

För den här tjänsten behöver du vara bra på såväl muntlig som skriftlig kommunikation på svenska och engelska.

Som person är du analytisk med förmåga att förstå och lösa komplexa problem. Du är beslutsam och agerar och fattar beslut med hög integritet. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att samverka med andra för att nå ett gott resultat. Vidare är du pedagogisk och kan förklara komplicerade frågor på ett lättfattligt sätt

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2017-01-04

Upplysningar

Enhetschef Peo Nordlöf
010-123 5827

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103

Saco Elisabet Spross
010-124 2790

ST Jerk Wiktorsson
010-123 1104
Jobbfakta
Ort
Borlänge
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Yrkesområde
Ekonomi
Kontakt

Ring Peo Nordlöf, 010-123 5827

Publicerad

4 dagar sedan

Sista ansökningsdag

4 jan

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.