Projektledare

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 700 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.
Projektledare

Arbetsuppgifter
Som Projektledare Investering arbetar du med att leda investeringsprojekt, från planering till byggande. Du ansvarar för att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom beslutade tids- och kostnadsramar, dvs. ansvarar för tid, kostnad och innehåll. Vid projektets avslut ansvarar du för att projektet överlämnas.

Du har ekonomiskt ansvar för projektets genomförande och följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål. Det innebär också att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar samt ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som reglerar vår verksamhet. Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med interna specialister och externa konsulter och entreprenörer. Tillsammans med upphandlingsstöd ansvarar du för upphandling av konsult och entreprenör.

I de flesta sammanhang står du i centrum för frågor som berör projektet. En viktig del i arbetet är kommunikation med berörda intressenter och samråd med andra myndigheter. En kontinuerlig dialog med den interna beställaren under projektets gång är också viktigt.

Du är drivande i utvecklingen av arbetssätt och tillämpningen av affärsformer i enlighet med att arbeta som en renodlad beställare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i ledande befattning, till exempel som projektledare projekteringsledare, uppdragsledare eller produktionschef/platschef. Du vill utveckla både dig själv och andra samtidigt som du deltar i samhällsutvecklingen. Du kan vara civilingenjör eller ha motsvarande utbildning och kompetens som vi bedömer likvärdig.

Vi söker dig med flerårig erfarenhet av planläggningsprocessen inom samhällsbyggnad eller i anläggningsbranschen där du fått kunskaper inom AB, ABT, AMA och de regelverk som styr konsultupphandlingar (ABK).

Har du erfarenhet av arbete inom dessa områden ses det som meriterande:
  • Väg- eller järnvägsbyggande
  • Stora komplexa projekt inom anläggningssektorn
  • Trafikverkets projektverksamhet
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska språket.

Körkort för personbil är ett krav.

Som person är du självgående. Du har en god förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med enskilda individer och större grupper. Du är även strukturerad och har goda ledaregenskaper.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-27

Upplysningar

Enhetschef Lars-Erik Håkansson
010-123 6883

Saco Håkan Wiss
010-123 7435

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Magnus Holmström
010-123 9888
Jobbfakta
Kontakt

Ring Lars-Erik Håkansson, 010-123 6883

Publicerad

7 dagar sedan

Sista ansökningsdag

Idag

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.