HR-specialist rekrytering, vikariat

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På den centrala funktionen HR arbetar vi för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i organisationen. Vi har ett strategiskt och funktionellt HR-ansvar för hela Trafikverket och bidrar med stöd och styrning inom HR-området till organisation och chefer. Frågor som kompetensförsörjning, avtal, villkor, arbetsmiljö, hälsa och organisation ingår i vårt uppdrag. Dessutom är det vår uppgift att stärka Trafikverkets ställning som en attraktiv arbetsgivare, för såväl egna som framtida medarbetare. Vår ambition är att skapa en stimulerande arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och engagemang.

Vi söker nu en HR-specialist med inriktning rekrytering för minst ett års vikariat.

Arbetsuppgifter
Inom HR-stöd är vi en engagerad arbetsgrupp på cirka 20 personer utspridda på fem orter (Malmö, Göteborg, Solna, Borlänge och Luleå) som bl a arbetar med rekrytering. Vill du bli en av oss under 2017?

Som HR-specialist inom rekrytering arbetar du som konsultativt stöd till våra chefer i rekryteringsprocessens samtliga moment från - kravanalys till anställningsbeslut. Eftersom Trafikverket har över 150 olika tjänster är arbetet omväxlande, lärorikt och framförallt roligt. Du ger även råd och stöd till chefer och medarbetare i avtals- och arbetsrättsliga frågor. Eftersom vi är en nationell organisation så räkna med att du kommer att resa en del.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen inom personal- och arbetslivsområdet eller annan högskoleutbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

Du har erfarenhet av att arbeta som kvalificerat konsultativt chefsstöd där du har erfarenhet av arbete med rekrytering av specialister inom olika områden. Därutöver har du goda kunskaper inom arbetsrätt.

Som person är du självgående och trygg i din profession. Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö, är flexibel och har en förmåga att prioritera, skapa goda relationer och arbeta kundorienterat.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-12-18

Upplysningar

Avdelningschef Liane Jaldemark
010-123 5427

ST Jerk Wiktorsson
010-123 1104

Saco Kjell Fors
010-123 5360

SEKO Tony Ridderstedt
010-125 7441
Jobbfakta
Ort
Borlänge
Anställning
Heltid
Vikariat
Projekt- / Visstidsanställd
Yrkesområde
HR & Personal
Underkategori
Rekrytering
Kontakt

Ring Liane Jaldemark, 010-123 5427

Publicerad

3 dagar sedan

Sista ansökningsdag

18 dec

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.