Account Manager

Om jobbet

Uppdrag
Hoerbiger är verksamt inom olja och gas samt processindustrin. Våra kunder begär allt mer avancerade lösningar, vilket kräver att vi förnyar och förbättrar vårt tillvägagångssätt inom försäljning och service samtidigt som vi utvecklar nya lösningar med ny teknik. Vi söker därför en Account Manager. Personen i denna roll ska se över försäljningsprocessen, förstå kundernas kärnverksamhet och säkerställa att våra resurser används så effektivt som möjligt. Inom de närmaste tre åren vill vi öka våra marknadsandelar inom processindustrin och utöka vår position i södra Sverige.

Mål
Vårt fokus kommer att ändras från försäljning av delar till utveckling och produktlösningar. Därför krävs djupgående kunskap för att kunna erbjuda rådgivning som en del av våra tjänster. Detta ska genomföras genom utveckling av nya metoder som baseras på samarbeten över flera områden. För att uppnå detta måste vi arbeta proaktivt med nya kunder, och personen i rollen behöver därför gilla att resa och förhandla med kunder. Personen i rollen ha rmycket goda möjligheter att utvecklas och kan, baserat på personlig utveckling och prestation, på längre sikt uppnå en roll som nationell eller regional försäljningschef.

Ansvarsområden
Personen i rollen ska uppnå förväntade försäljningsmål vad gäller volymer och lönsamhet, och följa Hoerbigers grundläggande värderingar under arbetet. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att förbereda kontoplaner, granska rapporter och bredda kundbasen. Det är viktigt att utveckla nya affärsmöjligheter och identifiera möjligheter för Hoerbiger att utvecklas. Personen i rollen ska även arbeta med att identifiera kunder och övertyga dessa kunder om att teckna långsiktiga avtal.

Möjligheter
Personen kommer att utforma och vara delaktig i en framgångsrik kundfokuserad organisation, och har mycket goda långsiktiga möjligheter att utvecklas. Baserat på personlig utveckling och prestation kan en framgångsrik medarbetare på längre sikt uppnå en roll som nationell eller regional försäljningschef.

Ansvarsområden
 • Uppnå förväntade försäljningsmål vad gäller volymer och lönsamhet
 • Förbereda kontoplaner, granska rapporter och bredda kundbasen
 • Utveckla och hantera en stark beställningsprofil och affärsmöjlighetsflöde från tilldelade konton
 • Identifiera möjliga utvecklingsmöjligheter för HOERBIGER i rollen som kundrepresentant och vidarebefordra dessa i god tid på ett korrekt sätt
 • Bibehålla en korrekt och regelbunden försäljningsprocess för att stödja försäljningsprognoser; vid behov delta i utvecklingen av prognoser
 • Identifiera och övertyga kunderna att teckna långsiktiga avtal för delar och tjänster i syfte att fånga upp eller skydda marknadsandelar
 • Stödja både HOERBIGERS verksamhet och kunder med tydlig kommunikation och hantering av kundrelationer
 • Följa HOERBIGERS grundläggande värderingar och policyer under arbetet
 • Samarbeta med filialpersonal för att hjälpa till med planering, prognoser och problemlösning för kunder
Erfarenhet och kunskap
 • Teknisk förståelse för marknaden, anläggningsprocessen, utrustning, kundernas verksamheter
 • Allmän kännedom om typer av utrustning efter behov
 • Kunskap om design och funktion för kolvkompressorer/pumpar, roterande utrustning, mekaniska komponenter, kontroll- och kringsystem
 • Kunskap om olje- och gasmarknaden
 • Kunskap om användning och processer
 • Kunskap om leverantörer av utrustningskomponenter
 • Goda meriter inom försäljning inom processmarknader
 • Van att arbeta i team
 • Erfarenhet av att bygga upp hållbara långsiktiga kundrelationer
 • Erfarenhet av korta och långa sälgcykler
 • Utbildning: Ingenjörsexamen
 • Erfarenhet: Fem år i liknande yrkesroll
Om Företaget http://www.hoerbiger.com/en-0/pages/549
Jobbfakta
Ort
Ludvika
Anställning
Heltid
Tillsvidareanställd
Yrkesområde
Försäljning
Publicerad

36 dagar sedan

Sista ansökningsdag

1 jan

Om företaget