Försvarsmakten och Helikopterflottiljen söker en Systemingenjör Helikopter 15 till...

Försvarsmakten · Övrigt · 1 nov

Om jobbet

Befattningen lyder under Teknisk chef materielsystem HKP, TCM HKP, avseende fortsatt luftvärdighet och ansvarar i huvudsak för kvalificerat tekniskt systemstöd vid drift och underhåll av HKP 15.

Arbetsuppgifter

Systemingenjör verkar som länken mellan förband och teknisk chef avseende tekniskt systemstöd och avvikelsehantering. Ger kvalificerat tekniskt systemstöd inom flygmaterielsystem HKP 15. Initierar, bereder samt producerer det som krävs för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk. Tar fram underlag för teknisk chefs luftvärdighetsbeslut. Verkar inom förband vid insats och övning.

Systemingenjören svarar för beslut avseende:
 • Vilka fastställda data som får användas i verksamheten för HKP 15.
 • Underlag för samverkan med HKV, FMV och MTCI (oftast tillverkare).
 • Beslutsstöd om vilka löpande korrigerande underhållsåtgärder som måste vidtas för att Operatörens fortsatta luftvärdighet ska anses uppfyllda.
 • Företräder Operatören på möten inom sitt kompetensområde.
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på noggrannhet och då tjänsten innebär samverkan både inom och utom organisation, krävs att den sökande har fallenhet för samarbete. Även förmåga att självständigt driva frågor inom ansvarsområdet och därmed kunna arbeta under egenansvar, är viktiga egenskaper.

Kravprofil
 • Minimum 2 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil) ledning fortsatt luftvärdighet.
 • Relevant eftergymnasial ingenjörsutbildning (systemingenjörsutbildning/högskoleingenjör/civilingenjör) eller minimum 4 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil) ledning flygunderhåll och flygtekniker nivå B1/B2 eller motsv. civil nivå.
 • God förmåga att utrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
 • God fysisk förmåga (motsvarande FM FysS grundnivå).
Meriterande
 • Typkurs på aktuell typ.
 • FM LFL.
 • FM Flygoperatör procedurmanual.
 • Typcertifikat på luftfartyg.
 • Erfarenhet av arbete med tekniska manualer samt ritningar.
 • God organisationskännedom (FM/FMV/Militär industri).
 • Utbildad inom FM förekommande flygdriftsdatasystem (FENIX, GDU).
Övrigt
 • Befattningsnivå: Civil
 • Urvalsprocessen kan komma att kompletteras med tester och läkarundersökning.
 • Som anställd i FM måste Ni acceptera internationell tjänstgöringsskyldighet.
 • Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan sker via www.forsvarsmakten.se/jobbahär/ledigatjänster.

Välkommen med Din ansökan senast 2016-11-01

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Systemingenjör

Magnus Mårlid 0457-47 22 24

Chef Flygsytemsektion

Fredrik Ingvarsson 0457-47 23 91

Arbetstagarorganisation

Officersförbundet: Hans Lundgren 0457-47 23 61

Försvarsförbundet: Caroline Nilsson 013- 28 38 15

SACO: Birgitta Fälth 013-28 39 98

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Vi erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en bra balans mellan arbete och privat. Öppenhet, resultat och ansvar är våra ledord.

Försvarsmakten vill ta tillvara de kvaliteter som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Jobbfakta
Ort
Ronneby
Anställning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Övrigt
Publicerad

39 dagar sedan

Sista ansökningsdag

1 nov

Om företaget