Verksamhetschef barn- och elevhälsa

Om jobbet

Som chef för barn- och elevhälsan ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. Du utvecklar verksamheten med ett inkluderande synsätt som ledstjärna i samverkan med övriga chefer, för att uppnå en ökad måluppfyllelse. Du arbetar strukturerar med mål och uppföljning av verksamheten i syfte att säkerställa en god kvalitet. Ditt uppdrag är att utveckla och säkerställa att barn och elever får rätt förutsättningar att lyckas inom Alingsås förskolor och skolor. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska genomsyra all verksamhet, såväl i olika former av möten som i långsiktigt strategiskt arbete. Elevhälsan organiserar skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, olika specialpedagogisk kompetenser. En samordning av skolläkare, särskilda undervisningsgrupper, viss riktad fortbildning, VFU-samordning samt tilläggsbelopp ingår också i uppdraget. Elevhälsan har ett nära samarbete med andra stödjande funktioner, t ex individ-och familjeomsorg, samt barn- och ungdomspsykiatrin. Barn- och elevhälsan består av ca 50 medarbetare varav skolsköterskor och skolläkare leds av en enhetschef tillika verksamhetschef enligt HSL. Du arbetar i nära samarbete med övriga verksamhetschefer och förvaltningschef, och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ledarerfarenhet. Du skall ha högskoleutbildning inom pedagogik eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att arbeta inom förskola, grundskola eller annan pedagogisk verksamhet, samt elevhälsa. Meriterande är om du har erfarenhet av att direkt eller indirekt leda andra chefer. Du behöver ha förståelse för arbetet i en politisk styrd organisation och vilja verka i en politiskt styrd organisation. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, skollag, gällande lagstiftning och förordningar. En god förmåga att arbeta med digitala verktyg förutsätts. Du är analytisk, strategisk, lyhörd, tydlig och du innehar en god samarbetsförmåga.

Alingsås präglas av stark tillväxt, nyföretagaranda och är den moderna mötesplatsen. Här hittar du småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Med tåg tar det drygt 30 minuter till Göteborg och under en timme till Borås och Skövde. I Alingsås kommun gillar vi olika. Vi ser mångfald som en tillgång och ett måste för att kunna möta våra medborgare där de befinner sig. Både idag och imorgon. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Jobbfakta
Kontakt

Mejla eller ring Cecilia Knutsson, 070-2052583

Publicerad

32 dagar sedan

Sista ansökningsdag

31 dec

Om arbetsplatsen

Alingsås kommun som arbetsgivare erbjuder dig ett meningsfullt arbete med schyssta arbetsvillkor och ledare som ger dig förtroende att utvecklas. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel på arbetsplatsen och ett bättre resultat. Nu söker vi en ny verksamhetschef för barn- och elevhälsan, eftersom vår nuvarande verksamhetschef ska gå i pension. Barn- och ungdomsförvaltningens vision är Lust att lära. Vad det betyder för oss kan du läsa om och lyssna till på vår hemsida. Vi vill att du tar del av den och om du känner att detta är tankar som också du brinner för och vill driva, ser vi mycket fram emot din ansökan. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola åk F-9 samt grundsärskola, det är ca 4300 elever i grundskolan och ca 1800 barn i förskolan. Förvaltningen har lite mer än 1000 årsarbetare. Det systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat i förskola och grundskola. I barn- och elevhälsan ingår, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och övergripande stödfunktioner. Alingsås kommun har en ledningsfilosofi för chefer. En ledare i Alingsås kommun är professionell, relationsinriktad och leder genom att själv vara ett föredöme. I Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar vi utifrån ett systemiskt förhållningssätt. LÄRANDE - Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare. SAMSKAPANDE - Vi skapar delaktighet som präglas av att vi tillsammans ser möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande vi vill ha. STYRKEBASERAD - Vi bygger en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro.