Driftledare VA

Om jobbet

Som driftledare för VA-enheten blir du en nyckelperson som har det övergripande tekniska ansvaret för samtliga VA-anläggningar. I uppdraget ingår arbete ute på fältet där du bistår dina drifttekniker "när och där det behövs". Du har schemalagd beredskap. Du är underställd och rapporterar till VA-chef. Du är platsansvarig för personalgruppens lokaler på reningsverket i Älvängen och arbetsledare för VA-enhetens drifttekniker, vilket innebär att du leder och fördelar det dagliga arbetet. Du är en stödjande och samordnade länk mellan driftteknikergruppen och rörnätsgruppen, planeringsgruppen samt VA-chef genom att besitta fördjupade kunskaper avseende drifttekniska frågor. Du bevakar och tillser att VA-enheten efterlever myndigheternas krav avseende arbetarskydd, brand- och elsäkerhet. I ditt uppdrag ingår att utreda och planera underhåll, mindre ombyggnationer och investeringar så att VA-anläggningarna alltid uppnår god standard och rätt prestanda. Övriga ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Att vara behjälplig VA-chefen vid budgetering. Utforma driftstrategier, driftinstruktioner. Kontinuerlig processbevakning för att uppfylla kraven i länsstyrelsens tillstånd för verksamheten vid VA-enheten. Processanalytiska bedömningar och åtgärder via vårt driftövervakningssystem. Ansvar för all övervakning av fasta VA-anläggningar. Arbete med egenkontrollprogram, miljörapporter och årsrapporter. Kontakt med tillsynsmyndigheterna.

Kvalifikationer
Vi söker en dokumenterat erfaren ledare. Relevant VA-drifttekniksutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet är ett krav. För befattningen krävs att du har tidigare erfarenhet av kommunal VA-verksamhet eller likvärdigt. Erfarenhet av styr- och reglerteknik samt reservkraft är meriterande, liksom datorvana avseende underhållsprogram och processprogram. För att passa för arbetet behöver du vara en handlingskraftig ledare, ha god förmåga till problemlösning samt vara lyhörd och engagerad i relation till övriga medarbetare. Då beredskap ingår i din befattning och inställelsetiden vid larm är 1 h så krävs att du är bosatt i Ales närområde. För tjänsten krävs B-körkort.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Jobbfakta
Kontakt

Ring Gunnel Borgström, 0303-33 01 01

Publicerad

24 dagar sedan

Sista ansökningsdag

16 dec

Om arbetsplatsen

Ale kommun med 30 000 invånare ligger strax norr om Göteborg och har den största befolkningsökningen i regionen. Ale växer med 300 bostäder per år. Vi är 2 000 anställda som ska ge Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du bli en av oss? Sektor samhällsbyggnads uppdrag är att säkerställa att kommunens invånare har en god boende- och livsmiljö i ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi lämnar råd och upplysningar till allmänhet och företag, men är också tillsynsmyndighet inom våra verksamhetsområden. VA-enheten ingår i verksamhet Teknik i Sektor samhällsbyggnad. Inom verksamhet Teknik finns förutom VA- enheten även renhållning, gata-park och infrastruktur. VA-enheten ansvarar för att Aleborna får ett bra dricksvatten samt att avloppsvattnet och dagvattnet hanteras och renas på ett säkert sätt. Arbetsplatsen är reningsverket i Älvängen.

Hemsida
http://ale.se/